Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
14 marca 2020
Każdy dzień przynosi nowe informacje dotyczące zagrożenia epidemicznego oraz wdrażanych rozwiązań i procedur, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w naszym kraju. Niemal każdy z nas spotkał się już z zamykaniem szkół, przedszkoli, zawieszaniem lub ograniczaniem prac różnych instytucji. Słyszeliśmy o kwarantannach domowych i nadzorze epidemiologicznym. Wszystko to to działania zapobiegawcze i profilaktyczne.

Jednym z rozwiązań zaproponowanych przez ustawodawcę w specustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zgodnie z art. 4 specustawy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu, zwolnionemu od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Dodatkowy zasiłek przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych dla zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wobec tego mogą się o niego ubiegać rodzice lub opiekunowie prawni, objęci ubezpieczeniem chorobowym, sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 8 (na skutek zamknięcia placówki, do której dziecko uczęszcza). Muszą oni złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek (np. pracodawcy, zleceniodawcy). Natomiast przedsiębiorcy składają przedmiotowe oświadczenie bezpośrednio do ZUS.

Zasiłek ten przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, a okresu jego pobierania nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, ustanowionego w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Świadczenie można pobierać za każdy dzień sprawowania opieki. Warto jednak zwrócić uwagę, że jako okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w oświadczeniu można wskazać zarówno okres „od-do”, ale także poszczególne dni, w których realnie dana osoba sprawuje opiekę nad dzieckiem. Można wyłączyć z tego okresu dni, w których dziecko mogłoby mieć zapewnioną opiekę przez inną osobę oraz te, które nie są dla tej osoby dniami pracującymi, na przykład soboty i niedziele.

Należy pamiętać, że nawet jeśli oboje rodziców pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić tylko jedno z nich. Mogą również podzielić się opieką nad dzieckiem, ale tylko w ramach 14-dniowego limitu. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

Pojawiają się pomysły, aby rozszerzyć prawo do dodatkowego zasiłku na rodziców (opiekunów) dzieci do ukończenia przez nie 12 lat. Jak na razie tego rodzaju zmiana nie weszła jeszcze na drogę legislacyjną. Sytuacja rozwija się dynamicznie i trudno przewidzieć decyzje i rozwiązania, które przyniesie przyszłość.

Magdalena Jeziorska
radca prawny
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-01-26