Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie od 1 września
11 września 2020
1 września 2020 rozpoczął się kolejny rok szkolny. Dzieci wróciły do szkoły niemal jak w poprzednich latach. Oczywiście wprowadzono różne formy zabezpieczeń sanitarnych, jednak również rządzący mają pewne obawy jak sytuacja się rozwinie i czy nauka będzie mogła być kontynuowana na normalnych zasadach. Jednym z przejawów tych obaw jest niewątpliwie przywrócenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko albo braku możliwości zapewnienia przez tą placówkę opieki nad dzieckiem, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu, zwolnionemu od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września. Okres ten może jednak ulec wydłużeniu. 

Wspomniana powyżej regulacja ma również zastosowanie do opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy sprawują opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem do lat 16, niepełnosprawnym dzieckiem do lat 18, legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo dorosłą osobą niepełnosprawną, na skutek zamknięcia placówki, do której dziecko/osoba dorosła uczęszcza.

Zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz jego przyznawania nie uległy zmianie. Uprawnieni muszą złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek (np. pracodawcy, zleceniodawcy). Natomiast przedsiębiorcy składają przedmiotowe oświadczenie bezpośrednio do ZUS.

Zasiłek ten przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, a okresu jego pobierania nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, ustanowionego w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Świadczenie można pobierać za każdy dzień sprawowania opieki. Warto jednak zwrócić uwagę, że jako okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w oświadczeniu można wskazać zarówno okres „od-do”, ale także poszczególne dni, w których realnie dana osoba sprawuje opiekę nad dzieckiem. Można wyłączyć z tego okresu dni, w których dziecko mogłoby mieć zapewnioną opiekę przez inną osobę, oraz te, które nie są dla tej osoby dniami pracującymi, na przykład soboty i niedziele.

Należy pamiętać, że jeśli oboje rodziców pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić tylko jedno z nich.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-09-18