Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Dofinansowanie do wypoczynku małoletniego dziecka pracownika a podatek dochodowy
13 sierpnia 2019
Niezależnie od dofinansowania wypoczynku pracownika, pracodawca może przewidzieć również środki na dofinansowanie wypoczynku małoletnich dzieci pracownika. Tego rodzaju świadczenia również będą stanowić przychód pracownika. Należy jednak zwrócić uwagę, że zasady ich opodatkowania są w określonych przypadkach bardziej korzystne niż w odniesieniu do świadczeń na rzecz samego pracownika czy pełnoletnich członków jego rodziny.

Również w przypadku dofinansowania do wypoczynku dzieci zasady opodatkowania będą uzależnione od źródła jego finansowania. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

  1. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
  2. z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.000 zł.

Choć ustawodawca przewidział więcej warunków, po spełnieniu których środki z tego tytułu nie będą podlegały opodatkowaniu, to trzeba przyznać, że tego rodzaju rozwiązanie jest nadal niezwykle korzystne dla pracownika. Jeśli uzyska dofinansowanie do wypoczynku swojego dziecka, które nie ukończyło lat 18, z funduszu socjalnego lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, to niezależnie od jego wysokości jego wartość nie będzie podlegała opodatkowaniu. Nie można zapominać, że dla skorzystania ze zwolnienia konieczne jest, aby wypoczynek miał określoną formę (obozy, kolonie, zimowiska) i był organizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (profesjonalista). Jeśli zaś środki na tego rodzaju świadczenie będą pochodziły z innego źródła, to zwolnienie od podatku dotyczy wyłącznie kwoty nieprzekraczającej łącznie w roku podatkowym 2000 złotych.

W przepisie zostało użyte określenie „dopłata”. Literalnie można by uznać, że zwolnienie będzie miało zastosowanie jedynie do przypadków, w których dochodzi do częściowego pokrycia wydatków związanych z wypoczynkiem z dofinansowania. W pozostałym zakresie wydatki musiałyby być pokrywane z własnych środków pracownika. Minister Finansów prezentuje w tym zakresie bardziej liberalne stanowisko. W jego ocenie nie ma przeszkód dla zastosowania omawianego zwolnienia, w sytuacji gdy kwota przysługującej dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży pokrywa w całości poniesione przez pracownika wydatki (interpretacja indywidualna z 24 kwietnia 2012 r., nr DD3/033/61/CRS/11/PK-27).

Dodatkowo z punktu widzenia ustawowych przesłanek istotne znaczenie ma wiek dziecka uczestniczącego w wypoczynku. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2017 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. 1462-IPPB4.4511.1169.2016.1.JK2) stwierdził, że: „Odnosząc się do warunku, że dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18. roku życia, należy zauważyć, że jest on spełniony w sytuacji, gdy w którymkolwiek momencie trwania wypoczynku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy, jego uczestnikiem jest małoletnie dziecko. (…) W konsekwencji, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotny jest wiek dziecka w trakcie pobytu na wczasach, kolonii, zimowisku, obozie lub leczeniu w placówkach wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy cytowanej, a nie wiek dziecka w momencie otrzymania dopłaty. Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają regulacji, która zobowiązywałaby do podziału otrzymanej kwoty dopłaty proporcjonalnie do liczby dni przypadających na wypoczynek małoletniego dziecka, które podczas jego trwania uzyskało pełnoletność. Z tych też względów przyjąć należy, że warunek wieku jest spełniony, jeżeli w którymkolwiek momencie wczasów, kolonii, obozu, zimowiska, leczenia sanatoryjnego lub pobytu w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem dziecko nie miało ukończonych 18 lat.”.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-12-13