Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy
Dyrektywa WORK LIFE BALANCE oraz Dyrektywa w sprawie przejrzystych warunków dotyczących zatrudnienia

Dla kogo:

 • dla specjalistów działów kadr i płac,
 • dla menadżerów działów personalnych,
 • dla biur rachunkowych.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z koniecznymi zmianami w kodeksie pracy, wynikającymi z:

 • Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.
 • Dyrektywy WORK LIFE BALANCE.

Założenia obu dyrektyw zakładają zmiany w obszarze wprowadzenia nowych zapisów do umowy o pracę, zmian w zakresie umowy o pracę na okres próbny, możliwości wnioskowania przez pracownika o zmianę dotychczasowych warunków zatrudnienia, zmian w zakresie wypowiadania umów na czas określony oraz szeregu uprawnień związanych z rodzicielstwem.

W trakcie szkolenia omówione zostaną także planowane zmiany w obszarze pracy zdalnej, a także wprowadzenia podstawy prawnej kontroli pracowników pod kątem badania trzeźwości lub obecności środków odurzających.

Prowadzący:
Ewa Przybylak

Radca Prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz słuchacz studiów podyplomowych z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WSB w Gorzowie Wlkp. Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego i Kadr Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz wieloletni wykładowca akademicki w tej samej Uczelni. Były pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Gorzowie Wlkp. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla kadry zarządzającej oraz pracowników działów personalnych. Kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Prawa Pracy.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

31 maja 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Urlop rodzicielski:

 • Wymiar urlopu rodzicielskiego.
 • Wniosek o urlop rodzicielski - forma i termin.
 • Czy można podzielić urlop na części?
 • Czy można przenieść cały urlop na inną osobę?
 • Czy oboje rodzice mogą być równocześnie na urlopie rodzicielskim?
 • Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego.
 • Urlop rodzicielski a przyjęcie dziecka na wychowanie.
 • Urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy.

2. Urlop ojcowski:

 • Kto jest uprawniony do urlopu ojcowskiego.
 • W jakim terminie można zrealizować prawo do urlopu ojcowskiego.
 • Wymiar urlopu.
 • Tryb udzielania urlopu ojcowskiego.
 • Wniosek o urlop ojcowski - forma i termin.
 • Urlop ojcowski a urlop wypoczynkowy.

3. Urlop opiekuńczy:

 • Co to jest urlop opiekuńczy iw jakich okolicznościach przysługuje?
 • Wymiar urlopu opiekuńczego.
 • Wniosek o urlop opiekuńczy - forma i termin.

4. Dodatkowe dni wolne od pracy - siła wyższa:

 • Kiedy przysługują?
 • Liczba dni czy liczba godzin?
 • Jak wnioskować o to zwolnienie? - termin i forma.
 • Płatne czy bezpłatne?

5. Elastyczna organizacja czasu pracy:

 • Komu przysługuje?
 • Wniosek - forma i termin.
 • Czy pracodawca musi wyrazić zgodę?
 • Uprawnienia.

6. Ochrona trwałości zatrudnienia rodziców:

 • Czy wszystkim osobom wychowującym dzieci przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem?
 • Kiedy pracownik zyskuje ochronę?
 • Czy są sytuacje w których ochrona nie przysługuje?
 • Umowami na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca a ochrona
 • Ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas określony i umowy na zastępstwo
 • powrót do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich

7. Przejrzyste warunki zatrudnienia - nowe obowiązki:

 • Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów.
 • Kiedy i w jakiej formie należy spełnić ten obowiązek?

8. Umowy o pracę po nowemu:

 • Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
 • Uzasadnienie umowy na czas określony.
 • Nowe uprawienia pracowników w zakresie zmiany formy zatrudnienia.
 • Czy pracodawca będzie mógł zabronić dodatkowego zatrudnienia?

9. Praca zdalna:

 • Praca zdalna w czasie zagrożenia pandemicznego czy wciąż możliwa?
 • Czy można polecić pracę zdalną?
 • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej?
 • Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie
 • Jakie rozwiązania pracy zdalnej wynikają z projektu ustawy zmieniającej Kodeks pracy?
 • Praca zdalna – całkowita, częściowa lub okazjonalna - na czym polegają projektowane nowe rozwiązania prawne?
 • Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance - kiedy wniosek pracownika wiąże pracodawcę?
 • Zasady BHP i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej - na co pracodawca powinien zwrócić uwagę?
 • Czas pracy zdalnej.
 • Zwrot kosztów Internetu, prądu oraz eksploatacji własnego sprzętu - czy jest to konieczne?
 • Regulamin pracy zdalnej - co powinna zawierać taka procedura?

10. Kontrola trzeźwości pracowników:

 • Warunki przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników.
 • Czy pracodawca będzie mógł badać trzeźwość osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy?
 • Czy będzie można przeprowadzić kontrolę innych środków odurzających?
 • Procedura kontroli trzeźwości i tryb jej wprowadzenia.

11. Sygnalista w organizacji - nowe wyzwanie pracodawcy:

 • Kto może zostać sygnalistą?
 • Obowiązki pracodawcy w związku z sygnalistą.
 • Ochrona sygnalisty i jej zakres.
 • Wewnętrzny kanał sygnalizowania.
 • Procedura sygnalizowania - co powinien zawierać taki dokument i jaki jest tryb jego wydania?
 • Sankcje w przypadku naruszenia przepisów o sygnalistach.

12. Obrona Ojczyzny - nowe obowiązki:

 • Ochrona osób powołanych i innych osób.
 • Jakie są obowiązki pracownika względem pracodawcy w razie powołania do służby?
 • Jak długo trwa okres ochronny?
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29