Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Fundusz Pracy za zleceniobiorcę, który skończył pobieranie zasiłku macierzyńskiego
26 stycznia 2021
Osoby prowadzące działalność pozarolniczą, zatrudniający przynajmniej jednego pracownika są zobowiązani do opłacania składek na Fundusz Pracy za wszystkie zatrudniane osoby.

W przypadku pozostałych podmiotów obowiązek ten powstaje od momentu zawarcia pierwszej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Nie w każdym przypadku jednak  Fundusz Pracy będzie obowiązkowy, bowiem ustawodawca dopuszcza sytuacje, kiedy zwalnia pracodawców z deklarowania składek. Są to ustawowe wyłączenia osób powyżej 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w stosunku do mężczyzn, osoby skierowane do pracy z urzędów pracy, które nie ukończyły 30 roku życia, bądź ukończyły 50 lat  i pozostawały w rejestrze bezrobotnych co najmniej 30 dni przed datą powstania stosunku pracy. Ulga dotyczy także osób powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem (macierzyńskich, wychowawczych) udzielonych przez pracodawcę, którym nie należy deklarować składek na Fundusz przez 36 miesięcy po miesiącu, w którym zakończył się urlop. Jednak nie w stosunku do wszystkich, którzy zakończyli pobieranie zasiłku macierzyńskiego, pracodawcy mogą skorzystać z ustawowego zwolnienia, bowiem art. 104a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   o  (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1482 ze zm.) dotyczy tylko i wyłącznie pracowników.  Nie będzie więc obowiązywał w stosunku do osób wykonujących umowy zlecenia. Za zleceniobiorcę, który  skorzystał z prawa do zasiłku macierzyńskiego i powrócił do swoich obowiązków płatnik zapłaci więc składki na Fundusz Pracy. Obowiązkowo składki te będą należne również w przypadku, gdy po urlopie związanym z rodzicielstwem powróci pracownik, z którym pracodawca zawarł dodatkowo umowę zlecenia. Pomimo, że przychód zarówno z tytułu stosunku pracy jak i umowy cywilnoprawnej łącznie stanowi podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednak przedmiotowego zwolnienia z obowiązku naliczenia składek na Fundusz Pracy, pracodawca dokona tylko części wynagrodzenia dotyczącego stosunku pracy. Od kwoty wypłaconej z tytułu umowy cywilnoprawnej składka Na Fundusz Pracy będzie obowiązkowa.

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16