Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy urlop wychowawczy jest okresem składkowym przy ustalaniu wysokości emerytury?
9 lipca 2012

Otrzymuję wcześniejszą emeryturę pracowniczą. Do ustalenia wysokości świadczenia organ rentowy przyjął 25 lat pracy jako okresy składkowe i 5 lat urlopu wychowawczego jako okresy nieskładkowe, liczone po 0,7% podstawy wymiaru. Czy urlop wychowawczy nie powinien być liczony do wysokości emerytury jako okres składkowy po 1,3 % podstawy wymiaru?

Jeżeli na urlopie wychowawczym przebywała Pani przed 1.01.1999 r., to okres ten został zaliczony do okresów nieskładkowych, w myśl art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t.: Dz. U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.). Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych zostało wprowadzone w życie dopiero od dnia 01.01.1999 r., przepisami art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t.: Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.). Jednocześnie składki na ubezpieczenia osób przebywających na urlopach wychowawczych finansuje w całości budżet państwa. Natomiast pracownik przebywający na urlopie wychowawczym nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, a zatem nie jest w tym czasie objęty obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozostawania w stosunku pracy. W uchwale z dnia 18 maja 2011 r. (I UZP 1/11) Sąd Najwyższy orzekł, że okresy bezpłatnego urlopu dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi a następnie urlopu wychowawczego - wykorzystane przed dniem 1 stycznia 1999 r. - są od dnia 28 stycznia 1972 r. okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy emerytalnej. Zatem Sąd Najwyższy uznał jedynie, że urlop wychowawczy przypadający przed dniem 1 stycznia 1999 r. można potraktować jako okres ubezpieczenia pracowniczego przy rozpatrywaniu prawa do wcześniejszej emerytury, ale nie do ustalenia jego wysokości. Ostatecznie też należy pamiętać, że w polskim systemie prawa orzecznictwo Sądu Najwyższego nie stanowi źródła prawa powszechnie obowiązującego.

Zobacz szkolenia:

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2018-01-23