Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Płatnik 10.02.002
- warsztaty komputerowe z wybranych zagadnień.
 | 
25 czerwca 2019

Wprowadzenie.

Codzienna praca, na ogół ogranicza się do importu danych w zakresie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych z systemów zewnętrznych, utworzenia zestawu i przekazania go drogą elektroniczną do ZUS.

Zmiany wprowadzone w Programie Płatnik 10.02.002 wymusiły aktualizację programów kadrowo-płacowych.

Ze względu na dużą ilość obowiązków służbowych uniemożliwiających lepsze poznanie programu, wątpliwości powstają przy czynnościach, które zdarzają się „od czasu do czasu” np., gdy zachodzą zmiany w stosunku do danych ewidencyjnych, identyfikacyjnych lub otrzymania zawiadomienia o konieczności dokonania korekty rozliczenia.

Zaktualizowane systemy kadrowo-płacowe oprócz wygenerowania dokumentów ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA. W szczególnych sytuacjach powinny generować  do zestawu miesięcznego rozliczenia dodatkowy raport o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej – ZUS RPA.

Czy Twój program to „robi”, musisz to zweryfikować.

To w nowym raporcie ZUS RPA w miesiącu lutym 2019 r. płatnicy składek wykazali po raz pierwszy wynagrodzenie za 12/2018 r. wypłacone w styczniu 2019 r. oraz tzw. „trzynastki”.

Oprócz wspomnianego nowego raportu ZUS RPA, pojawił się również  nowy dokument ZUS OSW i ZUS RIA. Te dwa nowe dokumenty umożliwiają płatnikom składek na przejścia z obowiązującego obecnie 50-cio letniego okresu przechowywania akt osobowych na 10 – cio letni skrócony czas archiwizowania  akt swoich pracowników i zleceniobiorców a wraz z tym odejście od uciążliwego wypełniania formularzy ZUS RP-7. Ale czy warto?  Niewątpliwie warto się zastanowić.

Cel szkolenia.

Proponowane warsztaty komputerowe mają na celu poznanie Programu Płatnika w zakresie jego możliwości z uwzględnieniem wprowadzonych zmian usprawniających codzienną pracę.

W trakcie warsztatów będą wykonywane ćwiczenia po wcześniejszym omówieniu problemu i sytuacji z wybranych zagadnień określonych w programie szkolenia warsztatowego przy indywidualnych stanowiskach komputerowych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Płatnik warsztaty komputerowe
Data szkolenia: 25 czerwca 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Golden Floor Centrum, Sienna 39
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 760,00 zł netto
(934,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
760,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Program lojalnościowy "Wiedza procentuje"

Posiadanie Karty Stałego Klienta PCKP upoważnia do otrzymania rabatu i korzystania ze skróconej ścieżki zamówienia. Logując się do Panelu Klienta, zyskują Państwo dostęp do historii złożonych zamówień.

Zamów Kartę Klienta

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące ćwiczenia z zakresu zagadnień:

 1. Nowy blok V  „Rozwiązanie / wygaśnięcie stosunku pracy / stosunku służbowego” w zmienionym dokumencie ZUS ZWUA - „Wyrejestrowanie ubezpieczonego”:
 • weryfikacje dokumentu ZUS ZWUA dla sytuacji nie do końca zrozumiałych ze względu na wprowadzenie powiązania pola 05 strona z inicjatywy, której nastąpiło rozwiązanie stosunek pracy” dla kliku przykładów np.

- rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu na który była zawarta,
- zgon pracownika,
- zmiana kodu tytułu ubezpieczenia,
- wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 23' Kodeksu pracy.

 1. Składniki wynagrodzenia, które powinien uwzględniać nowy imienny raport miesięczny ZUS RPA - o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – przykłady i ćwiczenia w programie:
 • podstawy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z raportu ZUS RCA powiązane z raportem ZUS RPA ( kiedy całość, a kiedy część podstawy ),
 • w jakich sytuacjach i jakich składników wynagrodzenia dotyczy blok III B „kwota przychodu wypłaconego w danycm miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podsatawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” raportu ZUS RPA, czy tylko blok III B czy również III C ?
 • kiedy będzie wypełniony tylko blok III C „„kwota przychodu wypłaconego,
 • w danycm miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podsatawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe” - przykłady,
 • w powiązaniu z tzw. trzydziestokrotnością prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia,
 • blok III D i III E  - składniki przychodu, które powinny zostać uwzględnione,
 • w czasie kiedy pracownikowi zostały wypłacone w czasie absencji chorobowej,
 • omówienie pozostałych bloków danych z raportu miesięcznego ZUS RPA.
 1. Zasady jakimi należy się kierować przy korygowaniu raportu ZUS RPA.
 1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z nowym dokumentem ZUS OSW i ZUS RIA;
 • jakie zobowiązania ustawowe należy spełnić w celu skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat w celu odejścia
  od bieżącego wypełniania dokumentu ZUS RP - 7,
 • powiązanie dokumentu ZUS OSW z raportem informacyjnym ZUS RIA – blokady i informacje zapisywane na koncie płatnika składek i pod kartoteką płatnika,
 • czas i zagrożenia dla podjęcia decyzji o skróceniu okresu przechowywania akt pracowniczych – czy warto z tego skorzystać?
 • krótkie ćwiczenie z dokumentem  ZUS RIA.
 1. Ćwiczenia na zestawie rozliczeniowym wprowadzonym w celu rozwiązania błędów przed wysyłką związanych z błędami krytycznymi lub zwykłymi:
 • weryfikacja dokumentów rozliczeniowych  pod kątem przekroczenia górnej granicy podstawy na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (30-krotność),
 • korygowanie kodu tytułu ubezpieczenia w przypadku nieprawidłowości występujących na koncie ubezpieczonego,
 • prostowanie kodu tytułu ubezpieczenia w sytuacji rozbieżności występujących w pozycji raportu,
 • rozbieżności danych identyfikacyjnych ubezpieczonego w pozycjach raportów dokumentów rozliczeniowych a dane w Rejestrze Urzędowym PESEL,
 • wybór schematu wyliczeń w pozycji raportu ZUS RCA dla sprawdzenia dokonania rozliczenia z kodem 30 00 xx i 50 00 XX,
 • sprawdzenie poprawności raportów imiennych w komplecie rozliczeniowym w celu wyszczególnienia brakujących pozycji raportu za ubezpieczonego w obrębie całego okresu rozliczeniowego.
 1. Łączenie kartotek ubezpieczonego o statusach  „Potwierdzona w ZUS”:
 • odblokowanie kartotek o statusie „Potwierdzona w ZUS”,
 • w jakich sytuacjach korzystamy z funkcji kreatora „Chcę, aby program wyszukał ubezpieczonych, dla których istnieje więcej niż jedna kartoteka”,
 • kiedy stosujemy funkcję „Chcę samodzielnie wskazać kartoteki ubezpieczonych, które powinny być połączone”,
 • łączenie kartotek jako nieodwracalna czynność w bazie danych Programu Płatnik.
 1. Dwa ćwiczenia w celu usystematyzowania wiedzy z zakresu korekt dokumentów rozliczeniowych w przypadku:
 • anulowania pracownikowi okresu zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. (anulowanie zwolnienia lekarskiego za okres, za który został wypłacony zasiłek chorobowy),
 • prawidłowego skorygowanie błędnego kodu świadczenia (np. 313, 314, 331) z uwzględnieniem w dokonywanej korekcie niedopłaty lub nadpłaty wypłaconych świadczeń i składek za okres wsteczny.
 1. Wykorzystywanie słowników nazw i atrybutów osób ubezpieczonych:
 • przypisanie nadanych atrybutów poszczególnym ubezpieczonym (oddziały, ośrodki, wydziały inne komórki funkcjonalne) w celu usprawnienia codziennej pracy,
 • wykorzystanie atrybutów do uporządkowania organizacyjnego kartotek ubezpieczonych.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-05-21