Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Prawo Pracy w 2019 r.
Nowe prawa i obowiązki z uwzględnieniem zmian kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), od maja 2019 roku.
 | 
27 sierpnia 2019

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę  o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyczekiwane przepisy, wprowadzają zmiany do ponad 160 ustaw, w tym także istotne zmiany do kodeksu pracy, czy też ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, które należy jak najszybciej wdrożyć w praktyce, gdyż RODO przewiduje wysokie kary za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami.

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian kodeksu pracy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), jak również innych istotnych zmian, jakie dokonane zostały w prawie pracy w 2019 roku. W związku z powyższym, w trakcie szkolenia zgłębiona zostanie także problematyka dotycząca: zmian w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców, nowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń oraz odpowiedzialności pracodawców z tym związanej, stosowania zmienionej ustawy o związkach zawodowych oraz wprowadzenia w życie przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych.

W trakcie szkolenia trenerzy zwrócą szczególną uwagę na pojawiające się problemy interpretacyjne, rozwieją wątpliwości wynikające z praktycznego stosowania wprowadzonych przepisów, w oparciu o wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stanowiska resortowe i praktykę instytucji kontrolnych. Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których omawiane zmiany zobrazowane zostaną licznymi praktycznymi przykładami.

MATERIAŁ WIDEO
 
PROWADZĄCY SZKOLENIE
 

Anna Żak

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych.INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Prawo pracy
Data szkolenia: 27 sierpnia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Białystok,
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Program lojalnościowy "Wiedza procentuje"

Posiadanie Karty Stałego Klienta PCKP upoważnia do otrzymania rabatu i korzystania ze skróconej ścieżki zamówienia. Logując się do Panelu Klienta, zyskują Państwo dostęp do historii złożonych zamówień.

Zamów Kartę Klienta

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany kodeksu pracy wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) obowiązujące od 4 maja 2019 r. i inne zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w miejscu pracy:
 • Zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
 • Nowe wzory pomocnicze: kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika.
 • Nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
 • Zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy.
 • Przetwarzanie innych, tzw. „danych wrażliwych” kandydatów do pracy.
 • W jaki sposób przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną nie naruszając przepisów o ochronie danych osobowych?
 • Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.
 • Informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych.
 • Okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów.
 • Ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – ustawowe terminy na realizację nowych obowiązków.
 • Doprecyzowanie zakresu orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu.
 • Ochrona danych osobowych w miejscu pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, monitoring poczty elektronicznej oraz używanie urządzeń lokalizujących GPS, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,
 • Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ŻFŚS od 4 maja 2019 r.
 1. Istotne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019 r.:
 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników.
 • Wybór formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej (papierowa czy elektroniczna) w świetle wyjaśnień Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji – elastyczne podejście.
 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, a obowiązki informacyjne wobec ZUS.
 • Nowe obowiązki pracodawców związane z doręczeniem pracownikom informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej, jej niszczeniem i wydawaniem kopii dokumentacji.
 • Nowe zasady tworzenia dokumentacji czasu pracy.
 • Nowe zasady postępowania związane z określeniem sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę – prawidłowe dokumentowanie.
 1. Nowe uprawnienia pracodawców wynikające z przepisów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców od 01.01.2019 r.:
 • Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych.
 • Rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę – jakie trzeba spełniać ustawowe wymogi.
 • Zasady kontroli zwolnień lekarskich pracowników – nowe narzędzia.
 1. Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków:
 • Zasady dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych – nowe granice i kwoty wolne od potrąceń.
 • Nowe reguły pozwalające na dokonywanie potrąceń z diet przysługujących z tytułu podróży służbowych.
 • Podniesienie wysokości grzywny wymierzonej przez komornika pracodawcy – jakich sytuacji dotyczy?
 • Sankcje dla pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi – od kiedy wejdą w życie?
 1. Najważniejsze zmiany w ustawie o związkach zawodowych od 01.01.2019 r. i 23.08.2019 r. – co każdy pracodawca współpracujący ze związkami zawodowymi wiedzieć powinien:
 • Rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.
 • Podwyższenie progu reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych.
 • Ustalenie procedury weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej.
 • Nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych (wprowadzenie ustawowych terminów na zajęcie stanowiska przez związek zawodowy) i dochodzenia roszczeń w związku z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem umowy.
 1. Pracownicze plany kapitałowe krok po kroku – podstawowe informacje o stopniowym wprowadzaniu ustawy od 01.01.2019 r.:
 • Co to jest PPK i jaki jest cel jego tworzenia?
 • Własność środków PPK i zasady jego podziału w sytuacjach szczególnych.
 • Zasada dobrowolności uczestnictwa pracownika w PPK.
 • Obligatoryjność zawarcia umowy o zarządzanie PPK – stopniowe wprowadzanie obowiązku w zależności od liczby osób zatrudnionych.
 • Zasady finansowania wpłat dokonywanych do PPK.
 • Kontrola funkcjonowania PPK w podmiotach zatrudniających oraz wykroczenia ścigane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-05-22