Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Rola i wpływ związków zawodowych na przestrzeganie przez pracodawców przepisów Prawa Pracy
- istotne zmiany obowiązujące od 01.01.2019 r.
 | 
28 maja 2019

Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z nowelizacją ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, jaka weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Podczas szkolenia wykładowcy będą wskazywali na problemy interpretacyjne oraz wykażą wątpliwości prawne w stosowaniu ustawy o związkach zawodowych, odwołując się do orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz interpretacji funkcjonujących w praktyce. Wprowadzone zmiany poszerzyły  zakres podmiotowy prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Prawo członkowstwa w związkach oraz inne uprawnienia związkowe uzyskali teraz nie tylko pracownicy, ale także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. zleceniobiorcy, osoby świadczące pracę na podstawie umów o świadczenie usług). Nowelizacja zmieniła również zasady współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, a także rozszerzyła uprawnienia związkowe, jak np. szczególną ochronę stosunku prawnego. Zmieniły się również obowiązki sprawozdawcze po stronie zakładowej organizacji związkowej. Jednocześnie pracodawca uzyskał prawo do sądowej weryfikacji liczby członków związku zawodowego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Związki zawodowe
Data szkolenia: 28 maja 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 660,00 zł netto
(811,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
660,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Program lojalnościowy "Wiedza procentuje"

Posiadanie Karty Stałego Klienta PCKP upoważnia do otrzymania rabatu i korzystania ze skróconej ścieżki zamówienia. Logując się do Panelu Klienta, zyskują Państwo dostęp do historii złożonych zamówień.

Zamów Kartę Klienta

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Istota związków zawodowych - związek zawodowy jako dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy.
 2. Definicje legalne zawarte w ustawie o związkach zawodowych:
 • Osoba wykonująca pracę zarobkową.
 • Pracodawca.
 • Pracownik.
 1. Uprawnienia do tworzenia  i wstępowania do związków zawodowych.
 2. Zakaz nierównego traktowania w zatrudnieniu z powodu przynależności do związku  zawodowego lub pozostawania poza nim.
 3. Uprawnienia związków zawodowych:
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych.
 • Obowiązek informacyjny organizacji związkowej o liczbie członków,
 • Nowe zasady postępowania w zakresie weryfikacji informacji o liczbie członków zakładowej organizacji związkowej.
 • Prowadzenie rokowań zbiorowych.
 • Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Urlopy bezpłatne członków związku i zwolnienie od pracy zawodowej z zachowaniem prawa.
 1. Reprezentatywność organizacji związkowej:
 • Status reprezentatywnej ponadzakładowej organizacji związkowej.
 • Status reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej.
 • Zasady weryfikacji reprezentatywności zakładowych organizacji związkowych.
 1. Zakładowa organizacja związkowa:
 • Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej w indywidualnych sprawach pracowniczych:
 • zakres i sposób przekazywania informacji o pracownikach korzystających z obrony związku zawodowego w sprawach indywidualnych,
 • wyrażanie opinii przez związki zawodowe w razie wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany treści stosunku pracy,
 • wyrażanie zgody przez związki zawodowe w razie wypowiedziana, rozwiązania lub zmiany treści stosunku pracy osobie szczególnie chronionej,
 • zajmowanie stanowiska przez związki zawodowe w sprawie sprzeciwu pracownika wniesionego od zastosowanej przez pracodawcę kary porządkowej.
 • Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę – konsultacja związkowa.
 • Zasady wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Prawo związków zawodowych do uzyskania od pracodawcy informacji i jego ograniczenia.
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przez członka zarządu zakładowej organizacji oraz międzyzakładowej organizacji związkowej.
 • Szczególna ochrona członka związku zawodowego przed zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy (zakładowa organizacja związkowa, międzyzakładowa organizacja związkowa).
 • Obowiązek pracodawcy udostępniania zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.
 • Pobieranie i przekazywanie przez pracodawcę składek związkowych z wynagrodzenia za pracę.
 • Kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy.
 • Uprawnienia zakładowych organizacji związkowych z zakresu zbiorowego prawa pracy:
 • wspólna reprezentacja związkowa w zakresie zbiorowych praw i osób wykonujących pracę zarobkową,
 • zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, uzgadnianie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania; regulaminów nagród i premiowania,
 • spory zbiorowe pracy,
 • zwolnienia grupowe,
 • zakładowa umowa w celu utworzenia PPK.
 1. Sankcje za naruszenie przepisów ustawy o związkach zawodowych:
 • Utrudnianie w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej.
 • Utrudnienie wykonywania działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustaw.
 • Naruszanie zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność związkową.
 • Naruszenie zasady konsultacji.
 • Brak zawiadomienia sądu o zmianie statutu.
 • Kłamstwo związkowe w zakresie liczby członków.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-05-21