Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
,,ABC i D" Dokumentacji pracowniczej w 2019 roku
Nowe spojrzenie na prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 | 
27 września 2019

1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany w Kodeksie pracy, które umożliwiają prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w postaci e-dokumentacji. Nowe przepisy skracają również okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, jednak zdecydowanie poszerzają zakres dokumentów podlegających archiwizacji.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje również nowe rozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, które nadaje zupełnie nowy kształt obowiązkom pracodawcy związanym z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Nowe przepisy wydają się na pierwszy rzut oka dość jasne i czytelne. Ale ich bliższa analiza skłania do wniosku, że na pracodawców czyha w nich wiele pułapek. Szkolenie – oprócz omówienia najnowszych zmian w przepisach prawa – pokazuje tkwiące w nich problemy i wątpliwości, jak również prowadzi do wypracowania ich rozwiązań.

Wymieniając najważniejsze elementy szkolenia wskazać należy na:

 • konieczność dokonania wyboru postaci, w której będzie prowadzona dokumentacja pracownicza,
 • nowe rozwiązania związane z prowadzeniem akt osobowych;
 • rozszerzenie i doprecyzowanie zakresu informacji wchodzących w skład dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy;
 • wprowadzenie obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentów związanych z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego;
 • obowiązki pracodawcy związane z wydaniem na wniosek uprawnionego kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej;
 • konieczność rozdzielenia dokumentacji pracowniczej, do której znajdą zastosowanie różne okresy przechowywania;
 • nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników i byłych pracowników;
 • dostosowanie dokumentacji pracowniczej do nowych wymagań.
MATERIAŁ WIDEO
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Dokumentacja pracownicza, Kadry
Data szkolenia: 27 września 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Łódź, Hotel Ambasador Premium, Kilińskiego 145
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.:
 • Jakie dokumenty wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej?
 • Forma czynności prawnej a postać dokumentacji pracowniczej;
 • Na czym polega postać papierowa, a na czym postać elektroniczna?
 • Czy dopuszczalne jest prowadzenie części dokumentacji w postaci papierowej, a części w postaci elektronicznej?
 • Warunki prawidłowej zmiany postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • Nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników oraz byłych pracowników;
 • Wydanie dokumentacji pracowniczej w przypadku zmiany jej postaci;
 • Wydanie kopii całości bądź części dokumentacji pracowniczej w trybie wnioskowym;
 • W jakim zakresie nowe przepisy znajdują zastosowania do dokumentacji dotyczącej stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 r.?
 • Kontynowanie prowadzenia dotychczasowej dokumentacji pracowniczej – w jakich sytuacjach nie można połączyć dokumentacji wytworzonej w starym stanie prawnym z dokumentacją powstałą po 1 stycznia 2019 r.?
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
 1. Przechowanie dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r.:
 • Zmiany w zakresie długości okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • Jakie dokumenty związane ze stosunkiem pracy podlegają archiwizacji?
 • W jakich sytuacjach dokumentację pracowniczą należy przechowywać przez 10 lat?
 • W jakich sytuacjach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej nadal wynosi 50 lat?
 • W jakich sytuacjach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej można skrócić do 10 lat?
 • Na czym polega złożenie raportu informacyjnego i kiedy warto skorzystać z tej możliwości?
 • Czy postać prowadzenia dokumentacji pracowniczej wypływa na długość okresu jej przechowywania?
 • Obowiązki informacyjne związane z okresem przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • Katalog osób uprawnionych do obioru dokumentacji po upływie okresu jej przechowywania;
 • Możliwość czy obowiązek zniszczenia dokumentacji pracowniczej po upływie okresu przechowywania?
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa związana z naruszeniem przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa związana z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej w warunkach grążących jej zniszczeniem bądź uszkodzeniem.
 1. Akta osobowe oraz inna dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy:
 • Czy akta osobowe i inną dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy należy prowadzić w jednolitej postaci?
 • Zmiany w sposobie prowadzenia akt osobowych – podział na część A, B,C i D;
 • Zmiany w katalogu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych;
 • Oświadczenia i dokumenty przechowywane w poszczególnych częściach akt osobowych;
 • Uwierzytelnienie dokumentów załączanych do akt osobowych;
 • Możliwość/obowiązek zastosowania układu dokumentów powiązanych tematycznie;
 • Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy – nowy sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy, poszerzony zakres dokumentów i wniosków podlegających archiwizacji;
 • Zakres dokumentów podlegających przechowywaniu jako dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego;
 • Dostosowanie sposobu prowadzenia dokumentacji pracowniczej do nowych rozwiązań w przypadku stosunków pracy trwających w dniu 01.01.2019 r.;
 • W jakich sytuacja możliwe jest kontynuowanie prowadzenia dotychczasowych akt osobowych, a w jakich sytuacjach konieczne jest zaprowadzenie nowych akt osobowych?
 1. Dane osobowe pozyskiwane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz od pracownika:
 • Likwidacja normatywnych wzorów kwestionariuszy przeznaczonych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie kwestionariusza oraz dla pracownika;
 • Opracowanie przez pracodawcę wzorów własnych kwestionariuszy stosowanych przy rekrutacji i zatrudnieniu;
 • Dane osobowe, których żądanie od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest obligatoryjne;
 • Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w oparciu o zgodę osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV i inne dokumenty przedstawiane z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Dane osobowe, których nie można żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Postępowanie z dokumentami zawierającymi dane osobowe, których przetwarzanie jest niedopuszczalne;
 • Dane osobowe, których żądanie od pracownika jest obligatoryjne;
 • Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w oparciu o zgodę pracownika;
 • Dane osobowe, których nie można żądać od pracownika;
 • Przetwarzanie danych dotyczących kwalifikacji zawodowych;
 • Przetwarzanie danych kontaktowych;
 • Przetwarzanie danych o przynależności związkowej;
 • Warunki i tryb przetwarzania wizerunku;
 • Przetwarzanie danych o rodzaju i numerze dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 1. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – wybrane problemy:
 • Dokumenty związane ze stosowaniem monitoringu w zakładzie pracy – zmiany w przepisach prawa zakładowego, obowiązki informacyjne wobec pracowników;
 • Prawidłowe sporządzenie skierowania na badania lekarskie – treść i liczba egzemplarzy;
 • Archiwizacja orzeczenia i skierowania na badania lekarskie przedstawianego przez osobę przyjmowaną do pracy;
 • Dopuszczalność skierowania pracownika na badania lekarskie przed upływem ważności poprzedniego orzeczenia;
 • Obowiązki pracodawcy i dokumentacja pracownicza w przypadku równoległych stosunków pracy pomiędzy tym samym pracownikiem i pracodawcą;
 • Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony – obowiązki pracodawcy;
 • Błędy występujące przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy;
 • Pozyskiwanie danych na temat przynależności związkowej pracowników np. podczas konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony;
 • Pozyskiwanie danych osobowych osób uprawnionych przy badania sytuacji socjalnej na potrzeby przydziału świadczeń z ZFŚS;
 • Uprawnienia rodzicielskie oraz wykorzystanie dodatkowego urlopu lub innych uprawnień w treści świadectwa pracy.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-09-19