Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP w 2019
Błędy w procedurze zatrudniania cudzoziemców, kontrole przedsiębiorców
 | 
12 września 2019

Obecnie polski rynek pracy nie może już funkcjonować bez pracowników z zagranicy. Nie tylko cudzoziemcy z Ukrainy są zatrudniani przez przedsiębiorców, ale coraz częściej korzystamy z pracy cudzoziemców z coraz bardziej odległych terenów, w tym Azjatów. Szkolenie ma na celu praktyczne wyjaśnienie zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce, z uwzględnieniem obecnie wymaganych dokumentów. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają praktyczne uwagi dotyczące wypełnienia formularzy w procedurze zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt i pracę.

Czy wiesz:

 • kiedy nie trzeba starać się o zezwolenie!
 • jak zatrudnić w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2019 r.!
 • jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę!
 • jakie wymagania mają organy kontrolne!
 • jakie są przesłanki umowy o pracę/umowy zlecenia!
 • kiedy zastosować pracę tymczasową a kiedy można skorzystać z outsourcing!
 • jakie są obowiązki wykonawców, podwykonawców!
 • jak uniknąć kary za niewłaściwe zatrudnienie cudzoziemców wysokości nawet do 100 tyś zł!
 • jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3!

Te i inne zagadnienia będą przedmiotem szkolenia prowadzonego przez specjalistę, praktyka w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenie na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców
Data szkolenia: 12 września 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Rzeszów, Hotel PREZYDENCKI, ul. Podwisłocze 48
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 560,00 zł netto
(688,80 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
560,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Cena szkolenia multimedialnego (przy zakupie szkolenia otwartego): 100.00 zł netto (123,00 zł brutto)cena obejmuje 23% VAT
100.00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Nielegalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego.
 2. Liczenie terminów w ramach ruchu bezwizowego.
 3. Wizy nieuprawniające do pracy.
 4. Zezwolenia na pobyt wyłączające pracę.
 5. Pełny i niepełny dostęp do rynku w ramach zezwolenia na pobyt czasowy.
 6. Stampile a pobyt w Polsce.
 7. Stampile w paszporcie a kwestia pracy w tzw. „procedurze”.
 8. Mały Ruch Graniczny a legalna praca w Polsce.
 9. Kwestia nielegalnej pracy w ramach Karty Polaka.
 10. Stały pobyt/rezydentura WE a praca w Polsce.
 11. Nielegalna praca cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego.
 12. Nauka a legalna praca w Polsce.
 13. Szkolenia, staże, douczanie a legalna praca w Polsce.
 14. Błędy formalne w procedurze wpisu „oświadczenia”.
 15. Problem PKD a stanowisko pracy cudzoziemca.
 16. Niewłaściwe oznaczenie miejsca pracy cudzoziemca.
 17. Nieprawidłowości w zakresie okresów „oświadczenia”.
 18. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne cudzoziemców w ramach „oświadczenia”.
 19. Zmiana wymiaru czasu pracy a nielegalna praca w ramach „oświadczenia”.
 20. Świadczenie z tytułu pracy a nielegalna praca.
 21. Poprawne przeprowadzenie procedury z „oświadczenia” na zezwolenie na pobyt/pracę.
 22. Niedopełnienie obowiązków a odmowa uzyskania „oświadczenia”.
 23. Błędy formalne w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę.
 24. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury zarejestrowania „oświadczenia”.
 25.  Brak możliwości zarejestrowania „oświadczenia”.
 26. Rodzaj pracy a brak wymogu „testu rynku”.
 27. Nieprawidłowości w „testach rynku”.
 28. Kalifikacje/wymagania w „testach rynku” i ich wpływ na wymogi określone we wniosku
  o wydanie zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 29. Faktyczne powierzenie pracy a nielegalna praca.
 30. Zmiany w procesie zatrudnienia i ich wpływ na w treść zezwolenia na pracę.
 31. Postępowanie przedsiębiorcy w przypadku przedłużającej się procedury wydania zezwolenia na pracę/pobyt i pracę.
 32. Odmowa wydania i uchylenie zezwolenia na pracę.
 33. Niedopełnienie obowiązków w procesie przedłużenia zezwolenia na pracę.
 34. Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
 35. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę.
 36. Czas ubezpieczenia zdrowotnego a uzyskanie zezwolenie na pobyt i pracę.
 37. Dochody cudzoziemca uniemożliwiające zalegalizowanie pracy.
 38. Kwestia zamieszkania cudzoziemca w procedurze uzyskania zezwolenia.
 39. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pobyt i pracę.
 40. Obowiązki informacyjne a ważność zezwolenia.
 41. Uchylenie i nieważnienie zezwolenia na pobyt i pracę.
 42. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 43. Różnice pomiędzy zezwoleniem na pobyt i pracę zezwoleniem na pobyt i pracę
  w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 44. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pracę sezonową.
 45. Test rynku, zameldowanie, opłaty w procesie uzyskania zezwolenia na pracę sezonową.
 46. Wydanie, odmowa wydania, zmiana, uchylenie zezwolenia na pracę sezonową.
 47. Błędy formalne w procedurze zezwolenia na pobyt i pracę sezonową.
 48. Wydanie, odmowa wydania, zmiana, uchylenie zezwolenia na pobyt i pracę sezonową.
 49. Przesłanki zawarcia umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.
 50. Obowiązki przedsiębiorcy w ramach zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej.
 51. Trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu/pracy cudzoziemca.
 52. Ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia.
 53. Regulaminy, akty wewnątrzzakładowe oraz inne dokumenty pracownicze w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 54. Kwalifikacje, szkolenia oraz wymagania bhp w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 55. Tłumaczenie dokumentów w trakcie legalizacji zatrudnienia, stosunku zatrudnienia, kontroli PIP i SG, postępowania wykroczeniowego oraz sądowego.
 56. Pesel, NIP i zameldowanie cudzoziemca w Polsce
 57. Praca tymczasowa cudzoziemców.
 58. Obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemców.
 59. Obowiązki pracodawcy użytkownika po zatrudnieniu cudzoziemca.
 60. Przesłanki outsourcingu pracowniczego.
 61. Obowiązki usługodawcy w procesie outsourcingu pracowniczego.
 62. Obowiązki usługobiorcy w trackie zatrudnienia cudzoziemca w ramach outsourcingu pracowniczego.
 63. Legalna praca cudzoziemców w Polsce w ramach delegowania do 30 dni/3 miesięcy.
 64. Wymagania wobec cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce.
 65. Wymogi Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej w czasie kontroli legalności zatrudnienia. 
 66. Nielegalne zatrudnienie a brak odpowiedzialności przedsiębiorcy.
 67. Przesłanki zwolnienia cudzoziemca z odpowiedzialności za nielegalną pracę.
 68. Nielegalna praca a anulowanie wizy, uchylenie zezwolenia na pobyt/pracę cudzoziemca.
 69. Nielegalna praca a „wydalenie” cudzoziemca oraz zakaz wjazdu do Polski.
 70. Planowane nowelizacje przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Szkolenie zapewnia:

 • indywidualne konsultacje,
 • warsztaty,
 • aktualne stanowiska, interpretacje.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-08-14