Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Pracownicze Plany Kapitałowe
- praktyczne warsztaty krok po kroku + wzory dokumentów związanych z wdrożeniem.
 | 
19 sierpnia 2019

Szkolenie rekomendowane jest do osób, które znają założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych i chcą rozszerzyć swoją wiedzę o praktyczne aspekty związane z ich wdrożeniem. Przedmiotem szkolenia będzie analiza wszystkich czynności o których należy pamiętać oraz które należy podjąć przy wdrożeniu PPK.  W trakcie szkolenia będzie wskazywać konkretne zapisy lub rozwiązania, które sugerujemy przyjąć w procesie implementowania PPK.

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE
 

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie jako prawnik od 9 lat obsługujący podmioty z branży IT oraz e-commerce, które wspomaga w projektach z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w tematyce związanej z ochroną danych osobowych, w tym w tworzeniu polityki bezpieczeństwa, prywatności oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Stale doradza i świadczy w tym zakresie swoje usługi na rzecz lidera internetowego rynku gastronomicznego w Polsce oraz lidera sprzedaży złota inwestycyjnego.INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe
Data szkolenia: 19 sierpnia 2019
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Bydgoszcz, Hotel HOLIDAY INN, ul. Grodzka 36
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto
(725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Harmonogram wdrożenia PPK - przygotowanie szczegółowego planu dla firm z 1 i 2 grupy z wskazaniem osób uczestniczących w danym etapie prac oraz wskazanie oczekiwanych efektów danego etapu.
 2. Powołanie reprezentacji osób zatrudnionych - stworzenie regulaminu oraz określenie zasad i warunków wyboru reprezentacji osób zatrudnionych.
 3. Ustalenie kryteriów wyboru instytucji finansowej - przedstawienie ofert, stworzenie algorytmu do ich porównania.
 4. Protokół wyboru instytucji finansowej - stworzenie sformalizowanego dokumentu określającego przesłanki wyboru instytucji finansowej - zawieranych z reprezentacją osób zatrudnionych lub związkiem (-ami) zawodowym (-ymi).
 5. Negocjowanie umów o zarządzanie oraz umów o prowadzenie PPK, negocjowanie warunków wdrożenia PPK - wskazanie zapisów na które należy zwrócić uwagę.
 6. Przygotowanie przekazu dla pracowników - sformułowanie zakresu przekazywanych informacji, przygotowanie lub zmodyfikowanie ulotki dostarczonej przez instytucję finansową.
 7. Przygotowanie dokumentów związanych z wdrożeniem PPK:
 1. zmian do regulaminu wynagradzania lub UZP;
 2. oświadczenia o rezygnacji lub akcesie (wraz z pouczeniem);
 3. oświadczeń o podwyższeniu lub obniżeniu wpłaty, skorzystaniu z obniżenia wpłat do 0,5 % oraz towarzyszącym ich pouczeń.
 1. Liczenie terminów- przykłady.
 2. Zagadnienia praktyczne:
 1. Jaki jest zakres odpowiedzialności podmiotu zatrudniającego, w przypadku błędnego zliczenia liczby osób zatrudnionych, a co za tym idzie zawarcia umowy o zarządzanie w terminie przewidzianym dla innej grupy podmiotów?
 2. Czy w przypadku złożenia przez uczestnika PPK deklaracji obniżenia wpłaty podstawowej wynagrodzenie uczestnika PPK należy ustalać proporcjonalnie w przeliczeniu do wymiaru czasu pracy?
 3. Jak należy ustalać wynagrodzenie uczestnika PPK w odniesieniu do art. 27 ust. 2 i 4 ustawy o PPK, w przypadku wystąpienia absencji chorobowej lub urlopu bezpłatnego?
 4. Czy podmiot zatrudniający może różnicować wpłaty dodatkowe w taki sposób, że będzie stosował różny procent wpłat dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę?
 5. Czy jest możliwe uzależnienie wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający od wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez osobę zatrudnioną (np. w proporcji 1% za 1%)?
 6. Kiedy najwcześniej w 2023/2027r. etc. można złożyć deklarację o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK?
 7. Czy po złożeniu rezygnacji z PPK osoba zatrudniona może przystąpić ponowie dopiero w 2023r i po każdym 4-letnim okresie?
 8. Jak dokonać korekty wpłat do PPK w przypadku nadpłaty wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA po terminie wypłaty wynagrodzenia?

W ramach szkolenia, uczestnicy szkolenia otrzymają w formie edytowalnej wzory dokumentów związanych z wdrożeniem:

 1. Harmonogram wdrożenia dla firm z 1 i 2 grupy.
 2. Regulamin przeprowadzenia wyborów reprezentacji osób zatrudnionych.
 3. Arkusz kalkulacyjny do stworzenia algorytmu porównującego oferty instytucji finansowych.
 4. Protokół wyboru instytucji finansowej podpisywany z reprezentacją osób zatrudnionych lub zakładową organizacją związkową.
 5. Informacja dla pracowników o PPK wraz z pouczeniami.

Cena szkolenia obejmuje: 

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń.  Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 683-21-25. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-30-60.

Serdecznie zapraszamy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-07-18