Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Szkolenia otwarte
Cudzoziemiec w firmie w praktyce
- procedura zatrudnienia i audyt legalności pracy, zobowiązania podatkowe, ubezpieczeniowe oraz inne zobowiązania na gruncie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej w związku z pandemią wirusa COVID-19
 | 
18 listopada 2021

Szkolenie obejmujące zasady legalnego zatrudniania i pobytu cudzoziemców zarówno z obszaru UE jak również z tzw. krajów trzecich, czyli m.in. Ukrainy, Białorusi, Rosji, Turcji. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają wiedzę także z zakresu podatków i ubezpieczenia społecznego cudzoziemców oraz możliwości ich ewentualnego delegowania do krajów UE. Ponadto podczas szkolenia przedstawione zostaną specjalne regulacje dotyczące pobytu i prawa do legalnej pracy w Polsce podczas epidemii wirusa COVID-19, a także wskazówki jak przygotować się do kontroli PIP czy Straży Granicznej.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany dotyczące Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 grudnia 2020 r.

PROWADZĄCY SZKOLENIE
 

Łukasz Żak

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników oraz procedurach zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził ponad 300 szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług i delegowaniu pracowników do takich krajów jak Niemcy, Austria, czy kraje z regionu Skandynawii. Od 2004 do 2017 w ramach projektu Komisji Europejskiej świadczył usługi prawne dla przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim m.in. dotyczących swobody świadczenia usług, delegowania pracowników, obrotu towarowego. W latach  2008 -2016 W ramach projektu Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network, członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. W okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek  zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi szkolenia i doradztwo w tematyce zatrudniania cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy czy Białorusi). Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy.INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: Zatrudnianie cudzoziemców
Data szkolenia: 18 listopada 2021
Godzina rozpoczęcia: 09:00
Miejsce szkolenia: Poznań, Hotel Mercure, ul. Roosevelta 20
Czas trwania: 5 godzin
Cena uczestnictwa jednej osoby: 590,00 zł netto
(725,70 zł brutto) cena obejmuje 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Procedury administracyjne dotyczące wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie RP w okresie pandemii wirusa Covid-19 oraz po pandemii:

 • obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin spoza UE, obywateli EOG,
 • obywatele państw trzecich (m.in. obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji regionu Azji i Afryki),
 • kwarantanna a praca cudzoziemca w Polsce,
 • warunki legalnego pobytu cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii - Covid-19,
 • ruch bezwizowy,
 • ruch wizowy - rodzaje wiz, (wizy wydane przez inne kraje) - nowe regulujące,
 • zezwolenie na pobyt /karta pobytu,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • jak analizować dokumenty pobytowe cudzoziemców oraz sprawdzać długość legalnego pobytu w Polsce - audyt legalności pobytu / odpowiedzialność podmiotu powierzającego pracę.

2. Podstawy legalnej pracy cudzoziemców w Polsce w okresie pandemii Covid-19 oraz po pandemii:

 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwoleń na pracę
 • tryb uproszczony legalizacji pracy cudzoziemców  -  „procedura oświadczeniowa”,
 • zezwolenie na pracę - rodzaje - a formy zatrudnienia cudzoziemca
 • zezwolenie na pobyt i pracę - zasady świadczenia pracy i zmiany warunków zatrudnienia,
 • zezwolenie na pracę sezonową,
 • zatrudnienie bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę - analiza przypadków,
 • praca cudzoziemca dla kliku podmiotów – jak właściwie przygotować proces zatrudnienia,
 • jak analizować dokumenty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców – czy samo zezwolenie na pobyt wystarczy do legalnego zatrudnienia?
 • planowanie procesu zatrudnienia cudzoziemca do 6 mc, 1 roku i w dłuższych okresach,
 • praca na tzw. „stemplu”, potwierdzenie złożenia wniosku o zezwolenia na pobyt w okresie pandemii,
 • „przejmowanie - zatrudnianie” pracowników pracujących w agencjach pracy,
 • zatrudnienie studentów i absolwentów,
 • warunki świadczenia legalnej pracy przez cudzoziemców w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii - Covid-19.

3. Umowa o pracę i umowa zlecenie a zatrudnienie cudzoziemców:

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy/ umowy cywilnoprawnej,
 • warunki pracy i płacy w okresie pandemii wirusa Covid-19,
 • co robić gdy czas pracy się zwiększa lub wzrasta liczba godzin pracy zlecanej,
 • wynajmem cudzoziemca czy się opłaca,
 • brak pracy dla zatrudnionego cudzoziemca/przestoje w pracy,
 • dopuszczalna zmiana warunków pracy.

4. Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców:

 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców,
 • odpowiedzialność podwykonawców,
 • powierzenie pracy cudzoziemcom wbrew przepisom obowiązującym na terenie RP,
 • kary finansowe oraz utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

5. Zobowiązania podatkowe cudzoziemców:

 • obowiązek meldunkowy cudzoziemców,
 • PESEL czy NIP - jako numer identyfikacji podatkowej - zmiany w przepisach,
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego,
 • zasady rozliczenia cudzoziemców pracujących na umowie zlecenia oraz umowy o pracę,
 • obowiązki sprawozdawcze w przypadku rozliczenia cudzoziemców
 • koszty zakwaterowania oraz dojazdu dla pracowników i zleceniobiorców – interpretacje organów skarbowych oraz orzeczenia sądów.

6. Ubezpieczenie społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce:

 • zasady ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego cudzoziemców,
 • czy można nie płacić składek Zus za cudzoziemca,
 • świadczenia emerytalne i rentowe,
 • regulacje Unii Europejskiej dotyczące koordynacji zasad ubezpieczenia społecznego,
 • umowy dwustronne dotyczące zabezpieczenia społecznego.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt.
NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS! (42) 235 30 60

Firma:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:*
Stanowisko:
Telefon:
Podaj wynik:*
(zabezpieczenie antyspamowe)

Pola obowiązkowe oznaczone są *
Treść:*

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego, prowadzonego przez wysokiej klasy specjalistę współpracującego z naszą firmą.
Zobacz więcej >>


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-27