Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
IV etap wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych
23 marca 2021
PPK są powszechnym, dobrowolnym i prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania dla osób zatrudnionych, tworzonym i współfinansowanym przez podmioty zatrudniające i państwo. Już od 1 lipca 2019 roku obowiązek stosowania przepisów ustawy o PPK został nałożony na podmioty zatrudniające w dniu 31 grudnia 2018 r. minimum 250 osób zatrudnionych. W następnej kolejności objął on także te podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (na dzień 30 czerwca 2019 roku) oraz zatrudniające więcej niż 20 osób (według stanu na dzień 30 grudnia 2019 roku). W najbliższym czasie obowiązek ten dotyczył będzie również pozostałe podmioty zatrudniające oraz sektor finansów publicznych.

Pracownicze Plany Kapitałowe docelowo mają objąć ponad 11 milionów osób zatrudnionych w wieku między 19 a 55 lat. Do PPK zostaną włączeni wszystkie osoby zatrudnione, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - niezależnie od formy zatrudnienia. Osoby zatrudnione między 19 a 55 rokiem życia zostaną automatycznie wpisane do Pracowniczych Planów Kapitałowych i to od ich decyzji zależeć będzie, czy na indywidualne konto odprowadzane będą środki, które zostaną mu wypłacone po ukończeniu 60 roku życia. Każdy będzie mógł dobrowolnie wystąpić z programu. Starsi pracownicy, tj. między 55. a 70. rokiem życia, będą musieli zwrócić się do podmiotu zatrudniającego z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu takiej umowy. Do PPK nie mogą natomiast przystąpić osoby, które ukończyły 70. rok życia.

Obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest zawarcie dwóch umów w ramach tworzenia PPK. Zadaniem podmiotu zatrudniającego jest wybór instytucji finansowej oraz zawarcie z nią umowy o zarządzanie, a następnie - w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych - umów o prowadzenie PPK. Warto zwrócić uwagę, że umowy te nie muszą być zawarte przez podmiot zatrudniający już w dacie objęcia go ustawą o PPK. W przypadku IV etapu wdrażania PPK data początkowa to 1 stycznia 2021 roku. Podmioty, które jak dotąd nie były objęte programem i nie należą do sektora finansów publicznych powinny zawrzeć umowę o zarządzanie PPK najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2021 roku. Natomiast umowa o prowadzenie PPK powinna być zawarta do dnia 11 maja 2021 roku. Jednostki sektora finansów publicznych muszą zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 roku, natomiast umowę o prowadzenie PPK - do 10 kwietnia 2021 roku.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16