Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jak kształtują się obowiązki płatnika zaliczki na poczet podatku dochodowego w razie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę?
2 stycznia 2022
Zgodnie z art. 23 ze znaczkiem 1 § 1 kodeksu pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Nowy pracodawca wchodzi w ogół praw i obowiązków wynikających z nawiązanych stosunków pracy z poprzednim pracodawcą.

W myśl obowiązujących przepisów, od stawianych do dyspozycji pracowników świadczeń, pracodawca ma obowiązek obliczać, pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego na pracodawcy ciąży również obowiązek złożenia stosownych deklaracji do organu podatkowego oraz wystawienia pracownikom imiennych informacji o dochodach. Nie budzi to wątpliwości w przypadku, gdy stosunek zobowiązaniowy pomiędzy pracodawcą a pracownikami trwa przez cały rok podatkowy. Trudność może pojawić się natomiast w sytuacji, gdy w trakcie roku podatkowego zmienia się pracodawca, a przejęcie pracowników następuje w trybie art. 231 kodeksu pracy.

Wskazany przepis wprowadza wstąpienie w sytuację prawną dotychczasowego pracodawcy w ramach obowiązków związanych z nawiązanymi stosunkami pracy. Obowiązki nałożone na płatnika nie ustają, lecz przechodzą na nowego pracodawcę. Pracodawca przejmujący pracowników ma więc obowiązek dokonywania obliczenia należnych zaliczek na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku podatkowego - złożenia wszelkich deklaracji i informacji za cały rok podatkowy. Warto przypomnieć, że wszystkie oświadczenia złożone przez pracowników poprzedniemu pracodawcy są wiążące i powinny być uwzględniane przy poborze zaliczek.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28