Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo pracy
Jak odróżnić mobbing od dyskryminacji, czyli jak pracodawca może rozpoznać zagrożenia i unikać roszczeń z tym związanych?
 
Pojęcia mobbingu i dyskryminacji są w najlepszym razie mylone, a najczęściej używane zamiennie w opisie tego samego zjawiska. Tymczasem obie kwestie dotyczą kompletnie różnych sytuacji. W trakcie szkolenia wskażemy czym różni się mobbing i dyskryminacja, jak należy zachować się w razie zaistnienia któregoś z tych zjawisk, jak zapobiegać pojawianiu takich sytuacji, wreszcie jakie roszczenia mają potencjalne ofiary mobbingu i dyskryminacji. Na podstawie konkretnych przykładów postaramy się zidentyfikować oba zjawiska pod kątem ewentualnego wypełnienia przesłanek ustawowych odnośnie mobbingu i dyskryminacji.
 
W trakcie zajęć przedstawiony zostanie aktualny stan prawny, z uwzględnieniem ostatnich zmian, które weszły w życie we wrześniu ubiegłego roku. W celu lepszego zrozumienia poruszanych zagadnień wykorzystane zostanie orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowiska urzędów (Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy).
 
Prowadzący:
Termin szkolenia:
Michał Podsiedlik

Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, posiada doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, a ponadto również m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

+ czytaj więcej

26 listopada 2021

Harmonogram:

08:30 - logowanie uczestników

09:00 - I część szkolenia

10.30 - przerwa (10 minut)

10.40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Mobbing:
1. Pojęcie mobbingu. Różnica pomiędzy psychologicznym aspektem ujęcia zjawiska 
a definicją kodeksową. Czy każda ofiara mobbingu może dochodzić swoich praw przed sądem pracy?
2. Płaszczyzny i rodzaje mobbingu. Mobbing wstępujący, pionowy i poziomy. Kto może zostać ofiarą, a kto sprawcą mobbingu?
3. Kryteria prawne mobbingu. Kto może jednoznacznie ocenić, czy konkretne zachowanie wypełnia znamiona mobbingu? 
4. Przykładowe zachowania mogące wskazywać na potencjalne zagrożenie wystąpienia mobbingu.
5. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Prewencja antymobbingowa. Przykłady działań podejmowanych przez pracodawców. Wewnętrzna polityka mobbingowa.
6. Obrona przed mobbingiem. Co powinien zrobić pracownik, który jest ofiarą mobbingu?
7. Dochodzenie przez pracownika roszczeń z powodu mobbingu. W jakich sytuacjach pracownik może domagać się odszkodowania bądź zadośćuczynienia pieniężnego?
 
II. Dyskryminacja i nierówne traktowanie w zatrudnieniu:
1. Podobieństwa i różnice między mobbingiem a dyskryminacją.
2. Dyskryminacja w zatrudnieniu po zmianach przepisów - rozszerzenie przesłanek dyskryminacji.
3. Objawy i kryteria dyskryminacji.
4. Dyskryminacja w rekrutacji. Jakie elementy nie mogą pojawić się w treści ogłoszenia rekrutacyjnego? Jaką odpowiedzialność ponosi pracodawca, który naruszy zakaz dyskryminacji w rekrutacji?
5. Jaka jest różnica pomiędzy dyskryminacją pośrednią a bezpośrednią?
6. Jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę. W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo różnicować wysokość wynagrodzenia poszczególnych pracowników, a kiedy jest to niedopuszczalne?
7. Czym różni się molestowanie od molestowania seksualnego?
8. W jakich sytuacjach pracodawca nie narusza zasady równego traktowania w zatrudnieniu?
9. Błędne przypisanie cechy prawnie chronionej, czyli zakres ochrony pracownika przed dyskryminacją.
10. Dochodzenie roszczeń związanych z dyskryminacją. Wysokość odszkodowania przysługującego w razie naruszenia przepisów o dyskryminacji.
11. Zakaz działań odwetowych w przypadku złożenia przez pracownika pozwu do sądu  z powodu dyskryminacji. Zakres ochrony osób, które udzieliły pomocy ofiarom dyskryminacji.
12. Bezprawność zachęcania do dyskryminacji.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-25