Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jak potwierdzić ciążę wobec pracodawcy?
13 marca 2018
Kodeks pracy zapewnia kobietom w ciąży ochronę stosunku pracy oraz szczególne uprawnienia, np. zwolnienie od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą. W celu skorzystania z ochrony i uprawnień pracownica powinna poinformować pracodawcę o swoim stanie. Jak to zrobić?

Ustawodawca jednoznacznie określił dokument niezbędny do potwierdzenia stanu ciąży na potrzeby stosunku pracy. Z dyspozycji art. 185 § 1 k.p. wynika, iż  stan ciąży powinien być stwierdzony świadectwem lekarskim.

Świadectwo lekarskie potwierdzające stan ciąży wydaje się według wzoru Mz/L-1 (§ 1 ust. 2 w zw. z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2067 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem).

Z wydanego świadectwa nie sporządza się kopii, chyba że pracownica jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy (§ 11 ust. 2 rozporządzenia).

Świadectwo, o którym mowa w art. 185 § 1 k.p., stanowi podstawowy dokument potwierdzający ciążę. Natomiast przedstawienie przez pracownicę wyników badań USG nie jest wystarczającym dowodem potwierdzającym stan ciąży. Wynika z niego jedynie, iż kobieta poddała się badaniom ultrasonograficznym (zob. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1999 r., sygn. akt I PKN 468/99).

Może się zdarzyć, iż pracodawca w wyniku własnych obserwacji stwierdzi, iż kobieta jest w ciąży. W takiej sytuacji, w jego interesie, jest stosowanie wobec tej pracownicy przepisów statuujących ochronę stosunku pracy i przyznających pracownicom w ciąży szczególne uprawnienia.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-03-20