Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jak prawidłowo wykazać okresy nieobecności pracownika w pracy w dokumentach rozliczeniowych ZUS?
8 maja 2022
Nieobecności pracownika w pracy mogą mieć różny charakter. Część z nich może być usprawiedliwiona, a wybrane mogą mieć nawet walor obligatoryjny (jak urlop wypoczynkowy). Zasadą jest, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, jednak za niektóre okresy nieobecności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Trzeba również pamiętać, że absencja w pracy może wiązać się z przerwą w opłacaniu składek ZUS.

Płatnik ma obowiązek wykazywać okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne w miesięcznych raportach. Dokumentem właściwym do przekazania do ZUS informacji o nieobecności pracownika w pracy powodującej przerwę w opłacaniu składek jest raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek – ZUS RSA. Stanowi on załącznik do deklaracji ZUS DRA. Wskazana przerwa może dotyczyć wyłącznie dni będących dla danego pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Zatem, jeżeli pracownik nie pracuje w soboty i niedziele, to nawet w przypadku, gdy nieobecność nieusprawiedliwiona będzie obejmować dni poprzedzające i następujące po weekendzie, to tylko w dniach pracy może zostać wskazana przerwa w opłacaniu składek.

Okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, należy wykazywać w raporcie rozliczeniowym ZUS RSA z kodem przerwy 152. Natomiast, w razie wystąpienia okresów usprawiedliwionej nieobecności bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku, ujmuje się je pod kodem 151. Najczęściej ma to miejsce w sytuacji, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim bez prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. Ponadto możliwe jest wykazanie również trzech innych przerw z następującymi kodami:

  • 111 - urlop bezpłatny,
  • 121 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
  • 122 - urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-05-20