Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jak wykazać w świadectwie pracy urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy?
3 listopada 2014
Wzór świadectwa pracy nakazuje zawierać w nim informację o wykorzystaniu przez pracownika urlopu wypoczynkowego w roku ustania stosunku pracy. W praktyce wiele problemów sprawia wypełnienie świadectwa pracy w tej części, gdy pracownik pozostawał w zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Uprawnienia urlopowe pracowników niepełnoetatowych

Wymiar czasu pracy, w którym pracownik jest zatrudniony, powinien wynikać z treści samej umowy o pracę (art. 29 kodeksu pracy). Od tzw. etatu zależy m.in. przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z art. 153 kodeksu pracy prawo do tzw. pierwszego urlopu wypoczynkowego (pierwsza praca) pracownik uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Z kolei w świetle art. 154 § 2 kodeksu pracy wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługujący pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Zasady ustalania urlopu wypoczynkowego osób niepełnoetatowych oraz ich udzielanie

Obliczając wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy musimy wziąć pod uwagę dwa elementy: tzw. wyjściowy wymiar urlopowy (20 lub 26 dni), który jest uzależniony od stażu pracy oraz innych okresów zaliczanych, oraz konkretny wymiar czasu pracy wynikający z umowy o pracę (1/2 etatu, ¾ etatu itp.)

Jeśli więc pracownik miałby prawo do 20 dni urlopu przy pełnym etacie, a jest zatrudniony w ¾ wymiaru czasu pracy, wówczas przysługujący mu w danym roku kalendarzowym urlop będzie wynosił: ¾ z 20 dni = 15 dni (120h). W przypadku pracownika uprawnionego do 26 dni, lecz zatrudnionego w wymiarze ¼ czasu pracy, urlop będzie wynosił: ¼ z 26 dni = 6,5 dnia, co w zaokrągleniu daje 7 dni (56h).

Należy podkreślić, iż w świetle art. 1542 § 1 kodeksu pracy co do zasady urlopu udziela się w dni będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Wykorzystywany przez niepełnoetatowca urlop wypoczynkowy będzie więc pomniejszany o liczbę godzin przypadających w danym dniu do przepracowania, co skutkuje tym, iż powinniśmy z „puli urlopowej” ściągać godziny urlopu, nie zaś dni urlopu wypoczynkowego.

Treść świadectwa pracy


Zasady sporządzania i wydawania świadectwa pracy wynikają oczywiście z rozporządzenia MPiPS z dnia 15.05.1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. § 1 określa treść samego świadectwa, natomiast szczegóły wypełniania odnajdziemy w załączniku do rozporządzenia.

Informacje dotyczące urlopu wypoczynkowego powinny być umieszczone w pkt 4.1 świadectwa. Z „przewodnika” o sposobie wypełniania świadectwa wynika, iż w punkcie tym pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny. Odrębnie wykazuje się ilość tzw. urlopu na żądanie.

Mając na uwadze, iż wykorzystanie urlopu w przypadku osób niepełnoetatowych może oznaczać godziny urlopu, a co za tym idzie pomniejszanie tego urlopu z „puli” będzie występować w ten sam sposób, w treści świadectwa pracy podajemy ilość godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego na dzień ustania zatrudnienia. W połączeniu z informacją z pkt 1 świadectwa pracy (okres zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy), nowy pracodawca będzie posiadał komplet informacji urlopowych z poprzedniego zatrudnienia.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-05-29