Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jak wykazać w ZUS niedopłatę zasiłku chorobowego?
29 marca 2019
W trakcie naliczania podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zdarzają się błędy, które skutkują zaniżeniem podstawy ich wymiaru, a konsekwencji również zaniżoną wysokością wypłaconego zasiłku. Często przyczyną może być uwzględnienie składnika wynagrodzenia bez koniecznego uzupełnienia, czy też nieprawidłowe ustalenie podstawy w związku ze zmianą zapisów regulaminowych bądź też zmianą wymiaru czasu pracy. Niekiedy podwyżka wynagrodzenia z wyrównaniem za miesiące wcześniejsze również może spowodować konieczność wyrównania świadczeń. Powstaje wówczas pytanie w jaki skorygować zasiłek i wykazać to prawidłowo w ZUS?

Przede wszystkim różnicę w wyliczonym zasiłku należy zasiłkobiorcy wypłacić. Dopłaty tej nie można pozostawić bez śladu w dokumentach rozliczeniowych z ZUS. W takim przypadku kwoty dopłaconych świadczeń i zasiłków należy wykazać w raporcie ZUS RSA składanym  za miesiąc, w którym dopłaty  tej dokonano z wykazaniem właściwego okresu, za który jest należna. Kod świadczenia i przerwy jaki należy zastosować jest uzależniony od rodzaju dopłacanego świadczenia. W przypadku, gdy wyrównanie dotyczy wynagrodzenia za czas choroby, raport ZUS RSA powinien zawierać kod 335,  zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego kod 317, a zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego kod 318. Jeśli dopłata dotyczy zasiłku opiekuńczego kod dla takiego wyrównania to 316, zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego kod 315, a za okres urlopu rodzicielskiego  kod 320. Dopłatę  świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego należy wykazać z kodem 323, a z ubezpieczenia wypadkowego z kodem 324. Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego trzeba zadeklarować z kodem 328.

Zródło:

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1778 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. 2014 poz. 1957)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. 2009 poz. 1444).

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-06-04