Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jaki zasiłek przysługuje za okres korzystania z urlopu ojcowskiego?
28 września 2021
Bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie, ojcu dziecka przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni, z którego może skorzystać do czasu ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Ojciec, który przysposobił dziecko ma czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia dotyczącego przysposobienia dziecka, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia lub 10 roku życia w przypadku dziecka, któremu odroczono obowiązek szkolny. Urlop ten może być wykorzystany nie więcej niż w dwóch częściach wynoszących nie krócej, niż tydzień, ale części te nie muszą przypadać bezpośrednio po sobie.

W sytuacji, gdy w okresie udzielonego urlopu ojcowskiego dziecko trafi do szpitala, urlop ten można przerwać od dnia w którym dziecko zostaje przyjęte do szpitala.  Z udzielonego urlopu ojcowskiego można korzystać w pozostałym zakresie od dnia następnego po dniu wypisania dziecka ze szpitala.

Za czas korzystania z urlopu ojcowskiego ubezpieczonemu przysługuje zasiłek macierzyński. Przysługuje on ojcu dziecka również w sytuacji dzielenia urlopu rodzicielskiego z matką dziecka bądź korzystania w określonych przypadkach ze wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Urlopu ojcowskiego udziela pracodawca ojca dziecka na pisemny wniosek ubezpieczonego złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Warto zwrócić uwagę, że zasiłek macierzyński za okres ustalony przez kodeks pracy jako okres urlopu ojcowskiego przysługuje, na zasadach przewidzianych dla pracowników, również ubezpieczonym niebędącym pracownikami.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11