Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jakie obowiązki ma płatnik w odniesieniu do świadczeń stanowiących wygrane w grach i konkursach?
20 stycznia 2023
W ramach przychodów z innych źródeł można wyróżnić wygrane w grach i konkursach. Często zdarza się, iż pracodawcy organizują różnego rodzaju konkursy z nagrodami, które mogą mieć charakter zamknięty (tylko dla pracowników) lub otwarty (dla szerszego grona odbiorców). Prawidłowe zakwalifikowanie danego konkursu będzie miało wpływ na obowiązki płatnika na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeżeli organizatorem konkursu i podmiotem wydającym nagrody jest pracodawca, a w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy, czyli konkurs ma charakter zamknięty, to wartość nagrody stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzieje się tak dlatego że taki przychód jest ściśle związany z łączącym strony stosunkiem pracy (gdyby pracownik nie był pracownikiem to nie mógłby wziąć udziału w konkursie). Wartość nagrody uzyskanej przez pracownika w konkursie zamkniętym powinna zostać doliczona do wynagrodzenia pracownika i opodatkowana na zasadach ogólnych.

Jeżeli natomiast organizowany przez pracodawcę konkurs byłby adresowany do szerszego grona osób niż sami pracownicy to nagrody w nim uzyskane powinny zostać zakwalifikowane jako przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Świadczenie otrzymane przez pracownika z tytułu udziału w takim konkursie nie miałoby bowiem bezpośredniego związku z istniejącym stosunkiem pracy. W takich okolicznościach zastosowanie znajduje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią przywołanego przepisu uzyskana w konkursie otwartym nagroda opodatkowana jest podatkiem ryczałtowym w wysokości 10% wartości nagrody.

Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku od wygranych w grach i konkurach w wysokości 10% ich wartości przez płatnika, czyli przez podmiot faktycznie dokonujący wypłat (świadczeń) lub stawiający do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto pamiętać, że nawet jeżeli w regulaminie jako organizator konkursu wskazany będzie pracodawca, jednak całą obsługę konkursu, w tym zakup nagród, obsługę przebiegu konkursu, jak i wydanie nagród realizować będzie firma zewnętrzna, to wszelkie obowiązki płatnika obciążają właśnie tę firmę.

Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca przewidział zwolnienie od opodatkowania nagród w grach i konkursach, których wartość nie przekracza określonej kwoty. Podstawę zwolnienia stanowi art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. „Wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.” Zatem należy przyjąć, że jeżeli konkurs zorganizowany przez pracodawcę spełnia warunki określone w powyżej przytoczonym przepisie, a wartość nagrody nie przekracza 2 000 złotych to nie podlega ona opodatkowaniu. Jeżeli jednak wartość wygranej w konkursie przekracza jednorazowo kwotę 2 000 zł, to opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega cała kwota wygranej, a nie jedynie nadwyżka ponad 2 000 zł.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01