Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jakie poprzednie okresy wlicza się do okresów ubezpieczenia chorobowego?
17 stycznia 2023
Ubezpieczony, który zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nabywa prawo do zasiłku z tego ubezpieczenia po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia. Natomiast w przypadku, gdy takie ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy to okres wyczekiwania trwa 30 dni (art. 4 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

W art. 4 ust. 2 ustawodawca wskazał, że do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

„Uwzględnienie w wymaganym okresie ubezpieczenia okresów ubezpieczenia sprzed przerwy jest uzależnione od rozłącznego wystąpienia następujących okoliczności: przerwy nieprzekraczającej 30 dni między okresami ubezpieczenia, bez względu na jej przyczynę (np. przerwa w zatrudnieniu, przerwa w trwaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego) albo rodzaju przyczyny przerwy, bez względu na jej długość. Te prawnie istotne przyczyny przerwy w okresie ubezpieczenia zostały w art. 4 ust. 2 ZasiłkiU [ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa] wyliczone enumeratywnie i obejmują wyłącznie trzy sytuacje: urlop bezpłatny, urlop wychowawczy oraz odbywanie czynnej służby wojskowej przez żołnierza zawodowego.[…] Zob. też wyr. SN z 18.3.2015 r., I UK 223/14, Legalis: „Ustanie dotychczasowego i nawiązanie kolejnego stosunku pracy, nawet bez przerwy w zatrudnieniu, powoduje, że zakończony stosunek pracy staje się okresem poprzedniego ubezpieczenia chorobowego, który dla potrzeb nabycia prawa do zasiłku chorobowego stanowi okres wliczany do okresu wyczekiwania, ale nie stanowi okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego”. (Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, red. dr hab. Krzysztof Walczak).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01