Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Jednorazowe wyrównanie zasiłku macierzyńskiego
9 października 2022
Z różnych przyczyn rodzic może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego lub jego części i postanowić o wcześniejszym powrocie do pracy. Występują również sytuacje, kiedy urlopy związane z rodzicielstwem zostają skrócone z powodu zdarzeń losowych takich jak na przykład śmierć dziecka.

Ubezpieczona matka dziecka, wnioskująca o udzielenie urlopów związanych z rodzicielstwem w trybie określonym w art. 1791 kodeksu pracy, która złożyła wniosek o udzielenie tych urlopów w ciągu 21 dni po porodzie, nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego za cały okres udzielonych urlopów w wysokości 80% podstawy wymiaru. Pozostałym ubezpieczonym wnioskującym o urlopy związane z rodzicielstwem zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i kilku pierwszych tygodni urlopu rodzicielskiego (6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy porodzie, 8 tygodni -w przypadku urodzenia więcej, niż jednego dziecka przy porodzie i 3 tygodni - w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie i korzystania z urlopu macierzyńskiego w minimalnym wymiarze) przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, a za pozostały okres w wysokości 60% podstawy wymiaru (art. 31 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Zgodnie z treścią art. 31 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczonej matce dziecka korzystającej z 80% podstawy wymiaru, która zdecydowała się na rezygnację z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wymiarze, za który ubezpieczonej przysługiwałby zasiłek w wymiarze 60% jego wymiaru, przysługuje jednorazowe wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru zasiłku, pod warunkiem niepobrania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego w wymiarze, za który ubezpieczonej przysługiwałby zasiłek w wymiarze 60% jego wymiaru.

Oznacza to, że w omawianych okolicznościach, za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze lub wymiarze odpowiadającym okresowi co najmniej 26 tygodni tego urlopu, płatnik zasiłku wypłaca jednorazowe wyrównanie wysokości wypłaconego zasiłku do 100% podstawy jego wymiaru. Wyrównanie będzie przysługiwało również w sytuacji, gdy z części urlopu rodzicielskiego przypadającego bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego korzysta ubezpieczony ojciec dziecka, na rzecz którego z urlopu rodzicielskiego zrezygnowała matka pod warunkiem, że zrezygnuje on z części urlopu rodzicielskiego w wymiarze co najmniej 26 tygodni.

Wypłata wyrównania zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, powinna nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przyjęcia od zasiłkobiorcy wniosku o rezygnację z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego lub jego części. Warunkiem wypłaty tego wyrównania jest złożenie przez rodzica pobierającego zasiłek stosownego oświadczenia, zawierającego informację, że drugi z rodziców nie będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres po rezygnacji.

Warto zwrócić uwagę, że wypłata jednorazowego wyrównania zasiłku macierzyńskiego do wysokości 100% podstawy wymiaru powinna nastąpić również w przypadku zgonu dziecka przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego lub w okresie pierwszych 6, 8 lub 3 tygodni udzielonego urlopu rodzicielskiego, jeżeli ubezpieczona matka dziecka zawnioskowała o urlopy na zasadach określonych w art. 179kodeksu pracy i pobierała zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru.

W przypadku rezygnacji lub konieczności skrócenia urlopów rodzicielskich w terminach późniejszych, w trakcie okresu powyżej 26 tygodni wykorzystanych urlopów, wysokość pobranego zasiłku nie podlega wyrównaniu.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28