Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy nastąpi rozwiązanie, zawartej z pracownicą w ciąży, terminowej umowy o pracę, która uległa przedłużeniu do dnia porodu?
24 marca 2020
Zgodnie z art. 177 § 3 kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Z dyspozycji przepisu wynika, iż przedłużenie umowy do dnia porodu następuje jedynie w przypadku, gdy strony łączy umowa o pracę na czas określony lub umowa na okres próbny przekraczający miesiąc. Przedłużenie nie będzie miało natomiast miejsca, jeżeli pracownica i pracodawca zawarli umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 177 § 31 kodeksu pracy) bądź umowę o pracę na okres próbny nieprzekraczający miesiąca (art. 177 § 3 kodeksu pracy). 

Przedłużenie umowy do dnia porodu następuje, jeżeli umowa miałaby ulec rozwiązaniu po upływie (po zakończeniu) trzeciego miesiąca ciąży. Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni) (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2002 r., I PK 33/02). Jeżeli stosunek pracy, zgodnie z zawartą umową, miałyby ulec rozwiązaniu wcześniej, tj. przed upływem trzeciego miesiąca ciąży, umowa ta nie ulegnie przedłużeniu.

Skutek w postaci przedłużenia umowy następuje z mocy prawa. W związku z tym strony stosunku pracy nie muszą podejmować jakichkolwiek czynności prawnych, w szczególności zawierać aneksu do umowy o pracę lub kolejnej umowy o pracę. Przepisy nie nakładają także obowiązku informowania pracownicy o przedłużeniu umowy. Jednakże w celu uniknięcia niejasności i sporów, zaleca się pracodawcom poinformowanie pracownicy o przedłużeniu zawartej z nią umowy o pracę do dnia porodu, na podstawie art. 177 § 3 kodeksu pracy.

Umowa o pracę przedłużona na podstawie art. 177 § 3 kodeksu pracy ulega rozwiązaniu w dniu porodu. Dzień porodu jest ostaniem dniem trwania stosunku pracy. W związku z tym w świadectwie pracy jako datę rozwiązania umowy o pracę należy wskazać datę porodu, a jako podstawę prawną ustania zatrudnienia art. 30 § 1 pkt 4 kodeksu pracy.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-09-18