Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy nie trzeba odprowadzać składki na Fundusz Pracy za pracowników?
2 listopada 2021
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników lub zleceniobiorców mają obowiązek zgłoszenia ich do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS. Comiesięcznie deklarują i opłacają składki z tego tytułu. Ponadto przy obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych płatnicy potrącają również składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie zawsze jednak składki na te fundusze są obowiązkowe. Ustawa w niektórych przypadkach zwalnia pracodawcę z tego obowiązku.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 104 ust. 1 wskazuje, w jakich przypadkach opłacanie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkowe.

Co do zasady płatnik ma obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy za pracowników. Obejmuje on tych pracowników, którzy osiągają wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym roku. Jeśli wynagrodzenie pracownika jest niższe, nie należy opłacać za niego Funduszu Pracy.

Inne przypadki, w których ustawodawca wyłącza obowiązek uiszczania składek na Fundusz Pracy to:

  • Art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: „Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.”
  • Art. 104b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: „Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy.”
  • Art. 104b ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: „Składki na Fundusz Pracy, o których mowa w art. 104 ust. 1, opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.”
  • Art. 104c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: „Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.”
  • Art. 105 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: „Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.”
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26