Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
SZKOLENIA W POLSCE
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy płatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu składki ZUS za pracowników?
16 listopada 2021
Przedsiębiorca, będąc płatnikiem składek, jest zobowiązany do ich obliczenia i przekazania do ZUS. Składki na ubezpieczenie społeczne są w części finansowane przez płatnika, zaś w części przez pracownika/zleceniobiorcę. Składka na ubezpieczenie zdrowotne natomiast jest w całości opłacana ze środków ubezpieczonego (pracownika/zleceniobiorcy).

Co do zasady wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę w związku z opłacaniem składek do ZUS stanowią dla niego koszty uzyskania przychodu. Zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22 ust. 6bb i art. 23 ust. 1 pkt 55a) jak i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 4h i art. 16 ust. 1 pkt 57a) można znaleźć przepisy, na podstawie których ustawodawca dopuścił zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu opłaconych w terminie składek z tytułu należności określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w części finansowanej przez płatnika.

Odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowią, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek (z zastrzeżeniami) określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek. Przepis ten stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Na tej podstawie należy stwierdzić, że przedsiębiorca (pracodawca/zleceniodawca) ma prawo uznać składki ZUS, w części przez siebie finansowanej, za koszty uzyskania przychodów dopiero z chwilą ich opłacenia.

Warto również zwrócić uwagę na sytuację, w której przedsiębiorca popełni błąd przy naliczaniu składek i na przykład od umowy zlecenie z własnym pracownikiem naliczy tylko składkę zdrowotną. Dążąc do naprawienia pomyłki dokona korekty deklaracji oraz pokryje z własnych środków składkę na to ubezpieczenie.

W zakresie, w jakim składki co do zasady powinny obciążać ubezpieczonego, a zostaną sfinansowane przez płatnika, nie stanowią one dla tego przedsiębiorcy kosztów uzyskania przychodu. Dzieje się tak, ponieważ nie wypełniają one przesłanek, o których stanowi art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym nie ma prawnej możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodów składek zapłaconych do ZUS w części, która zgodnie z odrębnymi przepisami obciąża ubezpieczonego.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-11-26