Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy pracodawca jest zwolniony z obowiązku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop?
30 czerwca 2020
Co do zasady ekwiwalent pieniężny przysługuje pracownikowi za niewykorzystany urlop, do którego pracownik nabył prawo w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, oraz za urlop zaległy. Prawo to powstaje w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Ustawodawca przewidział pewne wyjątki, które pozwalają pracodawcy zwolnić się od obowiązku wypłaty ekwiwalentu. Stanowi o nich art. 171 § 3 kodeksu pracy. Przewidziane w tym przepisie przesłanki to:

  • zawarcie kolejnej umowy o pracę bezpośrednio po ustaniu poprzedniej umowy o pracę przez pracodawcę i pracownika,
  • uzgodnienia stron stosunku pracy co do wykorzystania urlopu w okresie pozostawania w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę.

Jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane przez ustawodawcę, to dojdzie do najbardziej pożądanej sytuacji, czyli do udzielenia urlopu wypoczynkowego w naturze.

W doktrynie dość powszechnie występuje pogląd, zgodnie z którym za umowę zawartą bezpośrednio po ustaniu wcześniejszego stosunku pracy uznaje się umowę, do której zawarcia dochodzi najpóźniej w dniu następującym po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, nawet jeżeli przewiduje ona nawiązanie stosunku pracy w terminie późniejszym. Trzeba pamiętać, że postanowienie dotyczące wykorzystania urlopu przysługującego na podstawie poprzedniej umowy o pracę w ramach nowego stosunku pracy powinno znaleźć się w umowie o pracę albo w odrębnym porozumieniu.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-07-06