Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy pracownik spełnia warunki pracującego w nocy?
4 października 2022
Pora nocna obejmuje 8 godzin między 21:00 a 7:00. Wyboru konkretnych ośmiu godzin w przedziale czasu określonym w art. 151 ze znaczkiem 7 § 1 kodeksu pracy dokonuje pracodawca samodzielnie lub we współpracy ze związkami zawodowymi.

Pracodawca ma obowiązek określić porę nocną w układzie zbiorowym pracy albo regulaminie pracy, a jeżeli nie obowiązują u niego takie akty to w dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 pkt 5 kodeksu pracy), którą jest zobowiązany przekazać pracownikowi w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę. Pracodawca jest objęty takim obowiązkiem niezależnie od tego, czy typowy rozkład czasu pracy obejmuje godziny nocne. Może się bowiem zdarzyć, że konieczność wykonywania pracy nocnej będzie stanowić konsekwencję wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które nie są normalnym elementem organizacji procesu pracy. Jeśli u danego pracodawcy pora nocna nie zostanie określona, należy przyjąć, że obejmuje ona pełne 10 godzin między 21:00 a 7:00.

Pracownikiem pracującym w nocy jest pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-11-28