Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy przychodów z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego?
23 kwietnia 2019
Ubezpieczony będący pracownikiem nabywa prawo do zasiłku po 30 dniach podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczeni zgłoszeni do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie na świadczenia czekają 90 dni.

Podstawę wymiaru zasiłku wypłacanego osobie zgłoszonej do ubezpieczenia chorobowego stanowi  przychód będący podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeżeli zachoruje pracownik, z którym jednocześnie zawarto umowę cywilnoprawną, w kwestii ustalenia podstawy wymiaru zasiłku jest traktowany jak pracownik z dodatkowym przychodem. Prawo do świadczeń nabywa z tytułu pracowniczego, więc nie musi czekać 90 dni na nabycie prawa do świadczeń.  Warunkiem bezwzględnym jest jednak w tym przypadku trwanie umowy zlecenia w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy. Przychód uzyskany z tytułu umowy zlecenia będzie więc doliczony do podstawy wymiaru zasiłku w miesiącach, za które jest należny. Należy przy tym pamiętać, że umowy cywilnoprawnej nie rozpatruje się jako składnika pomniejszanego za czas choroby, ale na zasadach przyjętych dla  składników do określonego terminu.

Jeżeli umowa zakończyła się przed powstaniem  niezdolności do pracy, pomimo tego, że częściowo trwała w okresie 12 miesięcy poprzedzających niezdolność, przychód osiągnięty przez ubezpieczonego nie będzie stanowił podstawy wymiaru zasiłku. Jeśli zlecenie wygaśnie w okresie niezdolności do pracy, podstawę zasiłku należy przeliczyć z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu umowy zlecenia. W przypadku, gdy umowa trwa w całym okresie orzeczonej niezdolności do pracy, do podstawy wymiaru zasiłku powinny zostać doliczone przychody osiągnięte przez ubezpieczonego, o ile zostaną wypłacone za miesiące wchodzące do podstawy.

Ust. 315,316 komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368)

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-08-23