Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy bez okresu wyczekiwania?
16 kwietnia 2019
Osobom niezdolnym do pracy z powodu choroby przysługuje zasiłek na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.).

Warunkiem niezbędnym do nabycia prawa do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy w przypadku podlegania ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo jest 30 dniowy okres podlegania temu ubezpieczeniu, a w przypadku podlegania ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, 90 - dniowy okres wyczekiwania. Wypłacenie zasiłku może nastąpić natychmiastowo jeśli pracownik udokumentuje posiadanie wcześniejszego 10 letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, a w przypadku zarówno pracownika jak i zleceniobiorcy będzie kontynuowany tytuł do ubezpieczenia chorobowego bez przerwy dłuższej, niż 30 dni od zakończenia poprzedniego tytułu bez względu na to, czy był on obowiązkowy, czy dobrowolny. Zasiłkobiorca otrzyma zasiłek bez koniecznego okresu wyczekiwania także w przypadku, gdy zostanie zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od daty ukończenia szkoły lub studiów, bądź w przypadku byłego posła lub senatora w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji. Od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu zasiłek otrzyma również osoba, która uległa wypadkowi, po warunkiem, że zdarzenie będzie  za wypadek uznane. Nie ma przy tym znaczenia czy wypadek miał miejsce w drodze do pracy lub z pracy, czy przy pracy. Jeżeli wypadek wydarzył się w drodze do pracy lub z pracy, zasiłek będzie finansowany z ubezpieczenia chorobowego. W przypadku wypadku przy pracy, zostanie wypłacony z ubezpieczenia wypadkowego.

Należy pamiętać, że do okresu wyczekiwania należy zaliczyć również okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, zarówno w kwestii kontynuacji ubezpieczenia, jak i 10 letniego okresu podlegania ubezpieczeniu uprawniającemu do wypłaty zasiłku od 1 dnia  orzeczonej niezdolności do pracy.

Art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.).

Ust. 13, 16-19 komentarza do ustawy z dnia25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby  i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.).

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-06-01