Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy układ ratalny z ZUS przestaje obowiązywać?
9 stycznia 2022
Zawarcie umowy dotyczącej układu ratalnego pozwala przedsiębiorcy posiadającemu zadłużenie wobec ZUS z tytułu składek na uzyskanie korzystnej formy spłaty zobowiązania. Dzięki temu będzie mógł wpłacać z góry określone kwoty, w regularnych odstępach czasu, a to uchroni go przed prowadzeniem wobec niego postępowania egzekucyjnego.

Płatnik musi jednak pamiętać, że umowa z ZUS może ulec rozwiązaniu. Samo jej zawarcie nie stanowi dla płatnika swoistej tarczy przed dochodzeniem swoich roszczeń przez Zakład. Umowa o rozłożenie zadłużenia na raty ulegnie rozwiązaniu, jeżeli płatnik:

  • nie wywiąże się z obowiązku opłacania składek bieżących w pełnej wysokości (wraz z należnymi odsetkami), których termin płatności przypadał w dniu bądź po dniu zawarcia umowy, przez okres dłuższy niż 14 dni od dnia ich wymagalności oraz gdy różnica składek wynikająca z tego tytułu przekracza kwotę odpowiadającą wysokości kosztów upomnienia,
  • nie opłacił dwóch rat (na wszystkie fundusze łącznie), których termin wymagalności upłynął,
  • opłacił raty w częściowej wysokości, przy czym łączna kwota niedopłat przekroczyła 5% należności z tytułu składek objętych umową (wraz z opłatą prolongacyjną),
  • nie opłacił należności objętych umową w terminie płatności ostatniej raty wynikającym z harmonogramu spłaty,
  • wprowadził ZUS w błąd w celu uzyskania ulgi w spłacie należności i uniknięcia egzekucji,
  • złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od realizacji umowy,

Ponadto umowa ulegnie rozwiązaniu także wtedy, gdy Komisja Europejska wyda decyzję o obowiązku zwrotu pomocy publicznej.

W przypadku zerwania umowy przedsiębiorca jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty należności objętych uprzednio umową.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11