Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy zasiłki wypłaca pracodawca, a kiedy ZUS?
5 lipca 2019
Zasiłki i świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa są rozliczane w ciężar składek ZUS. Płatnicy składek okresy absencji wykazują w raportach ZUS RSA z odpowiednim kodem wypłacanego świadczenia. Nie zawsze jednak płatnik składek jest również płatnikiem zasiłków i świadczeń. Decyduje o tym liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego, która na dzień 30 listopada poprzedniego roku musi wynosić powyżej 20. Jeżeli płatnik składek w listopadzie nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego, pod uwagę należy wziąć pierwszy miesiąc, kiedy dokonał takiego zgłoszenia. W przypadku, gdy płatnik zgłasza do ubezpieczenia chorobowego poniżej 20 osób oraz gdy zasiłek wypłacany jest po ustaniu zatrudnienia płatnikiem zasiłków i świadczeń jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozpatrując prawo płatnika do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego należy wziąć pod uwagę następujących ubezpieczonych:

  • pracowników (w tym również uczniów),
  • osoby wykonujące pracę nakładczą zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego,
  • zleceniobiorców lub wykonujących umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące, podlegających ubezpieczeniu chorobowemu,
  • zgłoszone do ubezpieczenia chorobowego osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby     z nimi współpracujące.

W liczbie ubezpieczonych nie należy uwzględniać osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych oraz duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu.

Jeżeli podmiotem uprawnionym do wypłaty zasiłków jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a na dzień 30 listopada płatnik zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób, płatnik składek z dniem 1 stycznia przejmuje wypłatę świadczeń i zasiłków. Nie w każdym jednak przypadku pracodawca od razu stanie się płatnikiem świadczenia. Jeżeli w roku poprzedzającym ZUS podjął wypłatę zasiłku, a niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie na przełomie roku, po 1 stycznia płatnik składek wypłaci dopiero kolejny rodzaj zasiłku. Zasiłek który w starym roku rozpoczął wypłacać ZUS, nadal kontynuuje wypłatę po nowym roku, bez względu na fakt, iż od nowego roku to płatnik składek jest podmiotem uprawnionym do wypłaty świadczeń.

Przypadkiem, kiedy bezwzględnie płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest niezdolność do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Istotne w tym przypadku jest ustalenie właściwości terytorialnej placówki uprawnionej do wypłaty świadczeń. Jeżeli ZUS właściwy ze względu na siedzibę płatnika składek rozpoczął wypłatę zasiłku w trakcie zatrudnienia, będzie kontynuował wypłatę po ustaniu tytułu ubezpieczenia, pomimo, że zasiłkobiorca zamieszkuje w innym rejonie, niż siedziba ZUS obsługująca byłego pracodawcę. Gdyby jednak zasiłek miał być wypłacony w całości po rozwiązaniu stosunku pracy, zasiłek wypłaci ZUS właściwy według miejsca zamieszkania pobierającego świadczenia.

ust. 367-368,370,372,373 komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.)

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-06-05