Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy zwaloryzować podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego?
24 marca 2019
Ubezpieczonym, którzy nie odzyskali zdolności do pracy po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego, ale rokują jej odzyskanie, przysługuje świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie może zostać przyznane na okres nie dłuższy, niż rok. Jeżeli ubezpieczony w tym czasie nie odzyska zdolności do pracy, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje zarówno z ubezpieczenia chorobowego, jak i wypadkowego. Jeżeli zasiłek pobierany był z ubezpieczenia chorobowego, wysokość świadczenia wynosi 90% przez pierwsze 3 miesiące oraz 75% podstawy wymiaru za pozostały okres. W przypadku niezdolności do pracy związanej z wypadkiem przy pracy, świadczenie przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Zgodnie z art.43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017r. poz. 1368 ze zm.) zwanej dalej ustawą zasiłkową podstawy wymiaru zasiłku u tego samego pracodawcy nie ustala się na nowo o ile pomiędzy zakończeniem ostatniego zasiłku, a rozpoczęciem kolejnego nie minęła przerwa co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych. Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane bezpośrednio po  zakończonym okresie zasiłkowym, więc podstawę wymiaru świadczenia będzie stanowiła ustalona wcześniej podstawa wymiaru zasiłku chorobowego. Nie zawsze jednak będzie ona taka sama, bowiem zgodnie z art. 19 ustawy zasiłkowej dla celów ustalenia podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, podstawa wymiaru zasiłku podlega waloryzacji.

Waloryzacji dokonuje się wskaźnikiem ustalonym dla kwartału, w którym przypada pierwszy dzień orzeczonego decyzją świadczenia rehabilitacyjnego. Należy jednak pamiętać, że podstawę należy zwaloryzować tylko wówczas, gdy wskaźnik waloryzacji w danym kwartale wynosi powyżej 100%.

Jeżeli po zakończonej rehabilitacji ubezpieczony w okresie krótszym niż 3 miesiące kalendarzowe znów stanie się niezdolny do pracy, podstawę wymiaru kolejnego zasiłku bez względu na jego rodzaj stanowi zwaloryzowana kwota przyjęta jako podstawa wymiaru poprzednio pobieranego zasiłku.

Podstawa prawna:

art. 19 ust 2 oraz art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.)

ust. 323 komentarza do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.)

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-10-22