Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kiedy zwolnienie lekarskie przerywa urlop macierzyński?
12 września 2023
Urlop macierzyński jest okresem zwolnienia od pracy w celu sprawowania osobistej opieki nad nowonarodzonym dzieckiem. Pracodawca udziela urlopu macierzyńskiego w całości, a za cały jego okres ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Co do zasady urlop ten nie powinien być przerywany, jednak w szczególnych okolicznościach ustawodawca dopuszcza przerwę w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego.

Może się zdarzyć, że stan zdrowia matki dziecka nie pozwoli jej na sprawowanie opieki nad noworodkiem. Jeśli ubezpieczona trafi do szpitala (lub innej placówki leczniczej), na okres pobytu w szpitalu będzie mogła przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem bezwzględnym dla uzyskania prawa do takiej przerwy jest wykorzystanie przez matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 8 tygodni. Zasiłek macierzyński za okres przerwy będzie przysługiwał ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, który prawo do takiego zasiłku nabędzie lub przerwie pracę zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (art. 29 ust 6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Zasiłek pobierany przez ojca lub innego członka najbliższej rodziny będzie kontynuacją zasiłku należnego matce dziecka pomimo tego, iż ubezpieczona przerwie pobieranie świadczenia. Jeżeli matka dziecka na okres pobytu w szpitalu otrzyma zaświadczenie lekarskie, nabędzie prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub odpowiednio zasiłku chorobowego z tytułu choroby własnej.

Przerwa w urlopie macierzyńskim może nastąpić również w przypadku, gdy nowonarodzone dziecko wymaga opieki szpitalnej. Jeżeli matka dziecka wykorzystała już 8 tygodni należnego urlopu macierzyńskiego, może przerwać ten urlop na okres pobytu dziecka w szpitalu. Po wyjściu dziecka ze szpitala matka będzie kontynuować pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli szpital wystawi zaświadczenie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, matce dziecka będzie przysługiwało prawo do zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych.

Prawo do przerwy w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego nabędzie również ubezpieczony ojciec dziecka korzystający z urlopu ojcowskiego, w trakcie, którego dziecko będzie wymagało opieki szpitalnej. Wówczas okres zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu wypłaconego przed przerwą i po przerwie należy zsumować do łącznego okresu jaki będzie przysługiwał ojcu na urodzone dziecko.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28