Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Czas pracy
Kompendium wiedzy o godzinach nadliczbowych (Szkolenia realizowane od godziny 16:30)

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym pracy w godzinach nadliczbowych i jej prawidłowej rekompensacie. W trakcie zajęć podpowiemy, w jaki sposób pracodawca może wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych. Omówimy sytuacje, w których pracownik może odmówić wykonania takiego polecenia bez narażania się na konsekwencje służbowe. Wyjaśnimy jak prawidłowo rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych. Doprecyzujemy, jakie są limity pracy w godzinach nadliczbowych.

Zajmiemy się także sposobami rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych w sytuacjach nietypowych (np. równoważny czas pracy, niepełny etat). Wskażemy również warunki, które muszą zostać spełnione, aby pracodawca mógł rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego bez naruszania przepisów o czasie pracy.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania dotyczące prawidłowej rekompensacie pracy w tzw. wolną sobotę, m.in. czy pracodawca, zamiast udzielać innego dnia wolnego może wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem? Przyjrzymy się pracy w niedziele i święta, zwłaszcza pod kątem sytuacji, które pozwalają uznać taki dzień za zwykły (tzw. czarny) dzień roboczy. Ponadto, rozwiejemy wątpliwości odnośnie rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku kierowniczym.

Na te i wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź podczas naszego szkolenia, na które serdecznie zapraszamy.

Prowadzący:
Michał Podsiedlik

Prawnik, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalista ds. bhp, po ukończonych studiach podyplomowych na Politechnice Śląskiej. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, gdzie poza funkcją eksperta ds. prawa prawy pełnił także rolę rzecznika prasowego. Doświadczenie i praktyczne wdrażanie zagadnień z zakresu prawa pracy zdobywał w dziale nadzorującym kwestie kadrowe. Obecnie przedsiębiorca zajmujący się szkoleniami z dziedziny prawa pracy. Ekspert prawa pracy specjalizujący się przede wszystkim w zagadnieniach dotyczących czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, a także mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. Od kilkunastu lat trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, który w trakcie zajęć stara się wyjaśniać w przystępny sposób nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia prawne, a poszczególne przepisy przekładać na rozwiązania praktyczne. Doradca i konsultant, który wraz z klientami wypracowuje najbardziej adekwatne dla nich rozwiązania prawne, godząc funkcjonowanie organizacji z ramami kodeksu pracy.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

13 października 2023

16.30 - 19.30

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Najważniejsze zagadnienia dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych:

1. W jakiej formie pracodawca może wydawać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
2. Jakie są skutki odmowy pracy w godzinach nadliczbowych?
3. Kto może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych bez narażania się na konsekwencje służbowe?
4. Jakie są limity pracy w godzinach nadliczbowych?
5. Kto decyduje o sposobie rekompensaty za godziny nadliczbowe - pracodawca czy pracownik?
6. Do kiedy należy rekompensować godziny nadliczbowe dobowe?
7. Do kiedy należy rekompensować godziny nadliczbowe średniotygodniowe?
8. W jakiej sytuacji godziny nadliczbowe mogą być rekompensowane po zakończeniu okresu rozliczeniowego?
9. Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych mają prawo do rekompensaty z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?
10. Jak należy rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku pracowników zatrudnionych w systemie równoważnego czasu pracy?
11. W jakich sytuacjach osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat) mają prawo do uznania ich pracy za godziny nadliczbowe?
12. Jak w ewidencji czasu pracy powinna być wskazana praca nadliczbowa?

II. Praca w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy:

1. Czy sobota to dzień wolny od pracy?
2. Czy pracodawca w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy może wypłacić wynagrodzenie z dodatkiem zamiast udzielać innego dnia wolnego?
3. Kto decyduje o sposobie rekompensaty w zamian za pracę w takim dniu - pracodawca czy pracownik?
4. Jak rekompensować pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, która trwałą dłużej niż 8 godzin?
5. Czy pracownik zatrudniony w równoważnym czasie pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat) ma prawo do rekompensaty na tych samych zasadach jak osoba zatrudniona w systemie podstawowego czasu pracy?
6. Jakie są skutki prawne choroby pracownika w dniu, który był planowany jako wolny w zamian za pracę w tzw. wolną sobotę.

III. Praca w niedziele i święta:

1. W jakich sytuacjach praca w niedzielę lub w święto może być uznawana jako zwykły dzień roboczy?
2. Jak rekompensować pracę w niedzielę lub w święto, które zostało zaplanowane jako dzień wolny od pracy?
3. Kto decyduje o sposobie rekompensaty w zamian za pracę w niedzielę lub w święto - pracodawca czy pracownik?
4. Jak rekompensować pracę w tzw. wolną niedzielę lub wolne święto, która trwała dłużej niż 8 godzin?
5. Czy pracownik zatrudniony w równoważnym czasie pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat) ma prawo do rekompensaty na tych samych zasadach jak osoba zatrudniona w systemie podstawowego czasu pracy?
6. Jakie są skutki prawne choroby pracownika w dniu, w którym był planowany dzień wolny w zamian za pracę w tzw. wolną niedzielę lub święto.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28