Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny?
5 października 2021
Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Może z niego skorzystać osoba uprawniona do emerytury lub renty, uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, jak również osoba, która ukończyła 75 lat.

Jako całkowicie niezdolną do pracy traktuje się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Niezdolną do samodzielnej egzystencji jest natomiast osoba, u której występuje naruszenie sprawności organizmu, powodujące konieczność pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych oraz jej stałej lub długotrwałej opieki.

Dodatek nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Warto pamiętać, że w celu ustalenia prawa do dodatku pielęgnacyjnego zainteresowany zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku. Dołącza się do niego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, w którym stwierdzono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. Wniosku
o dodatek oraz orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji nie muszą składać osoby, które ukończyły 75 lat. Osoby te otrzymują dodatek pielęgnacyjny z urzędu.

W 2021 roku zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w kwocie 215,84 zł miesięcznie.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11