Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Ochrona danych osobowych
Kontrola UODO + kary nałożone w Polsce na ADO. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych do PUODO

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych przebiegiem postępowań kontrolnych oraz administracyjnych przeprowadzonych przez UODO. Omówione zostaną także dotychczasowe kary nałożone na ADO za brak współpracy z Urzędem oraz za przekroczenie terminu do zgłoszenia naruszeń ochrony danych. Przyjrzymy się także formularzowi zgłoszenia naruszeń ochrony danych osobowych.

Prowadzący:
Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

23 czerwca 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Postępowanie kontrolne a postępowanie administracyjne (postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych).
2. Statystyki postępowań.
3. Jak przebiega kontrola? Jaki jest jej czas?
4. Jakie uprawnienia mają kontrolujący?
5. Jakie uprawnienia mają kontrolowani?
6. Jak kończy się kontrola?
7. Protokół kontroli i zastrzeżenia.
8. Rola IOD w kontroli.
9. Postępowanie administracyjne- jak się kończą w praktyce?
10. Jakie aspekty w praktyce są badane przez UODO.
11. Jak przygotować się do kontroli?
12. Jak UODO podchodzi do braku współpracy przez ADO? Omówienie kar nałożonych na ADO za brak współpracy oraz za przekroczenie terminu na zgłoszenie naruszenia ochrony danych (P4). Art.108 ustawy o ochronie danych osobowych.
13. Przegląd kar nałożonych przez UODO w Polsce na pracodawców - utracony sprzęt i nośniki danych (sprawa SGGW oraz SR w Zgierzu) oraz innych ADO.
14. Jak dokonać zgłoszenia naruszenia danych do PUODO. Jakie elementy należy wskazać w zgłoszeniu?

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29