Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Grupy szkoleń
Kronika zmian w prawie pracy 2018/2019
Monitoring pracowników, e-Teczka, Pracownicze Plany Kapitałowe, zatrudnienie terminowe

Projekt nowego kodeksu pracy ostatecznie nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i nie wejdzie w życie w najbliższym czasie. Jednak ustawodawca sprawił, że w 2018 i 2019 r. wydarzyło się bądź wydarzy wiele zmian w przepisach prawa, które nie mogą umknąć uwadze praktyków.

Komentując zmiany należy zwrócić uwagę na pojawienie się w naszym porządku prawnym uregulowań określających warunki stosowania różnych postaci monitoringu. Legalne stosowanie tego rodzaju rozwiązań po 25 maja 2018 r. wymaga dostosowania przepisów prawa zakładowego oraz dopełnienia szeregu obowiązków informacyjnych.

Jesień 2018 r. to również właściwy moment, aby zastanowić się nad prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. Wizja zastąpienia postaci papierowej e-teczką wygląda atrakcyjnie, ale wdrożenie tego rozwiązania będzie rodziło również zupełnie nowe niebezpieczeństwa. Zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2019 r. wprowadzają również nowe obowiązki informacyjne, jak również nowe rozwiązania w zakresie sposobu prowadzenia akt osobowych i innych dokumentów kadrowych.

Od 1 stycznia 2019 r. skróceniu ulegnie również okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Skorzystanie z nowych rozwiązań będzie wymagało jednak podjęcia przez pracodawców dodatkowych działań bezpośrednio po wejściu w życie nowych rozwiązań prawnych.

Program szkolenia omawia również rozwiązania wynikające z projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która co prawda jeszcze nie zakończyła procesu legislacyjnego, ale rozwiązania w niej przyjęte mają wejść w życie również w 2019 r. Z uwagi na to, że udział pracowników w PPK będzie miał istotne znaczenie dla kosztów zatrudnienia, już dziś konieczna jest refleksja nad wpływem wprowadzenia PPK na kształtowanie warunków zatrudnienia.

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną również obowiązywać zmiany w ustawie o związkach zawodowych, które umożliwiają zarówno członkostwo, jak i pełnienie funkcji związkowej osobom świadczącym pracę na podstawie umów prawa cywilnego. Zmiany mają jednak o wiele szerszy zakres i obejmują takie sprawy jak na przykład możliwość zweryfikowania przez pracodawcę, czy organizacja związkowa zrzesza wymaganą prawem liczbę członków, oraz zakres ochrony trwałości stosunku prawnego związanego z pełnieniem funkcji związkowej.

Również jesienią 2018 r. zaczną upływać limity dopuszczalnego zatrudnienia na podstawie umowy bądź umów o pracę na czas określony. W związku z tym warto zastanowić się nad tym, jaką decyzję co do rodzaju umowy o pracę należy podjąć, gdy ten limit będzie upływał, oraz jakie konsekwencje powoduje przekształcenie umowy na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Zgodnie z zapowiedziami od 1 grudnia 2018 r. jedynym dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy spowodowaną chorobą stanie się e-zwolnienie. Definitywne odejście od zwolnień w postaci papierowej przyniesie kilka skutków, które wymagają przeanalizowania w kontekście dotychczasowych praktyk kadrowych.

Z kolei 6 czerwca 2018 r. weszły w życie zmiany w kodeksie pracy, które poszerzają możliwość wprowadzenia na wniosek pracownika elastycznych rozwiązań w zakresie organizacji czasu pracy. Co wymaga podkreślenia, w wielu sytuacjach wniosek pracownika dotyczący wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań będzie wiążący dla pracodawcy.


Zapraszamy na szkolenia organizowane na terenie całego kraju:


All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-02-15