Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kto może być uczestnikiem pracowniczego planu kapitałowego?
6 kwietnia 2021
Co do zasady obowiązek utworzenia i prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego będzie spoczywał na każdym podmiocie zatrudniającym, bez względu na liczbę zatrudnionych przez niego osób. Stan zatrudnienia będzie wpływał jednak na termin, w jakim dany podmiot zostanie objęty ustawą o PPK.

Prawo uczestnictwa w PPK przysługuje osobom zatrudnionym. W rozumieniu przedmiotowej ustawy są to:

  • pracownicy w rozumieniu kodeksu pracy, z wyjątkiem pracowników młodocianych, pracowników przebywających na urlopach górniczych oraz na urlopach dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla;
  • osoby pełnoletnie, które wykonują pracę nakładczą;
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;
  • osoby fizyczne powyżej 18. roku życia, które wykonują pracę na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o umowie-zlecenia;
  • członkowie rad nadzorczych, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia tych funkcji.

Wszyscy wyżej wymienieni muszą jednocześnie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie wskazanych powyżej tytułów.

Wobec powyższego należy uznać, że osoby będące uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz studentami (do ukończenia przez nich 26. roku życia), które świadczą pracę w oparciu o umowę-zlecenia, nie będą mogły uczestniczyć w PPK, ponieważ nie podlegają z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Początkowo wiele wątpliwości sprawiała również odpowiedź na pytanie, czy samozatrudnieni powinni zostać objęci PPK. Stanowisko w tym zakresie uzależniano od tego, czy samozatrudniony świadczy swoje usługi na rzecz kilku podmiotów, czy wyłącznie na rzecz jednego pomiotu, od którego jest w pełni uzależniony ekonomicznie. Aktualnie przeważa jednak opinia, iż samozatrudnieni nie będą w ogóle podlegać pod regulacje ustawy o PPK.

Dodatkowo warto pamiętać, że automatycznie zapisane do programu będą osoby, które mieszczą się w jednej z w wyżej wymienionych kategorii i nie ukończyły 55 lat. Te, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70, będą mogły być objęte PPK na własny wniosek. Natomiast osoby, które ukończyły 70 rok życia, nie będą mogły w ogóle uczestniczyć w PPK.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-04-16