Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Kwota wolna od podatku w Polskim Ładzie
16 stycznia 2022
W języku potocznym pojęcie kwoty wolnej od podatku można zdefiniować jako kwotę dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Definicja ta stanowi jednak znaczące uproszczenie. Ustawodawca w art. 27 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych posługuje się jednak pojęciem „kwota zmniejszająca podatek”, a nie „kwota wolna od podatku”. Jednakże zwrot ustawowy oddaje rzeczywisty charakter instytucji.

Kwota zmniejszająca podatek ma zastosowanie do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Od 1 stycznia 2022 roku podwyższony został pierwszy próg podatkowy, opodatkowany stawką 17%, do kwoty 120 000 zł. Nadwyżka przewyższająca tę kwotę jest opodatkowana według stawki 32%. Jednocześnie ze wskazaną zmianą wprowadzono także stałą kwotę zmniejszającą podatek na poziomie 5 100 zł rocznie. Oznacza to, że opodatkowaniu podlega jedynie podstawa przekraczająca kwotę 30 000 zł.

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych


 

Podatek wynosi

Ponad

do

 

120 000

17% - kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł

120 000

 

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł


Odliczenia kwoty wolnej od podatku płatnik może dokonywać jak dotychczas w wymiarze jej 1/12 przy wyliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie złożonego przez podatnika oświadczenia PIT-2 (425 zł miesięcznie).
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-08-11