Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Polski Ład
Lista płac 2022 r. Najnowsze zmiany wynikające z rozporządzenia z 8 stycznia
Prowadzący:
Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.   Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).  

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

11 lutego 2022

09.00 - 15.00

Zobacz >>

22 lutego 2022

09.00 - 15.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kryteria ustalania wynagrodzenia za pracę.

2. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca gdy pracownik choruje.
 • Praca w 31 dniu miesiąca.
 • Choroba w dni robocze.
 • Choroba po przepracowaniu wszystkich godzin przypadających do przepracowania w miesiącu.
 • Nieobecność spowodowana inną przyczyną niż choroba pracownika.
 • Zmiana wysokości wynagrodzenia, etatu w trakcie miesiąca.
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu.
 • Liczba godzin przypadających do przepracowania w miesiącu”.
 • Stałe wynagrodzenie w przypadku różnych nieobecności w miesiącu.
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca gdy pracownik w okresie wyczekiwania nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego.

2. Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy:

 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i inne zwolnienia z pracy.
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestoju.
 • Wynagrodzenie za czas przepracowany w miesiącu, w którym pracownik został wezwany przez WKU, Sąd.

3. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy

3.1.Zasady stosowane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop:

 • Współczynnik ekwiwalentu.
 • Ekwiwalent za urlop gdy pracownik otrzymuje tylko stałe składniki wynagrodzenia.
 • Ekwiwalent za urlop gdy pracownik otrzymuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 • Podstawa ekwiwalentu gdy pracownik był nieobecny w pracy w okresie przyjętym do ustalenia podstawy.
 • Ekwiwalent za urlop gdy pracownik otrzymuje składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc.
 • Ekwiwalent za urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu.
 • Zmiana wysokości wynagrodzenia a podstawa ekwiwalentu.

3.2. Zasady stosowane przy ustalaniu wysokości odpraw i odszkodowań  - przykłady.

4. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:

 • normalne wynagrodzenie,
 • dodatek za godziny nadliczbowe,
 • ryczałt za godziny nadliczbowe.

6. Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzeń w 2022 r. - na praktycznych przykładach:

 • kwoty wolne od potrąceń zmianach wprowadzonych w przepisach podatkowych,
 • kwota wolna w przypadku wypłaty składników wynagrodzenia za okres dłuższy niż miesiąc,
 • kwota wolna w niepełny wymiar etatu,
 • podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń w związku z COVID-19.

7. Rozliczenie wynagrodzeń na liście płac z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Polski Ład - na praktycznych przykładach:

 • zasady stosowania ulgi dla pracowników,
 • koszty uzyskania przychodów - możliwość rezygnacji,
 • kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek,
 • likwidacja prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
 • podwyższenie pierwszego progu podatkowego,
 • ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 • niska kwota wynagrodzenia na liście płac - zasady rozliczania.

8. Lista płac gdy pracownik korzysta z nowych zwolnień podatkowych:

 • ulga na powrót,
 • ulga z tytułu wychowywania 4 dzieci,
 • ulga dla emerytów.

9. Lista płac w przypadku uzyskiwania przychodów zwolnionych ze składek.

10. Lista płac w przypadku uzyskiwania przychodów zwolnionych z podatku.

11. Lista płac gdy pracownik gdy pracownik w miesiącu choruje.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
590,00 zł netto (725,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
590,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2022-01-21