Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia, PIT
Lista płac po 1 stycznia 2023 r. - praktyczne problemy w rozliczaniu wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian w ustawie PIT

Rok 2023 to dla płatnika kolejne zmiany w sposobie rozliczania wypłat. Tym razem zmieniają się zasady składania wniosków i oświadczeń przez podatników podatku PIT. Korzystanie z nowego formularza PIT-2, nie jest co prawda obowiązkowe, ale już prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia z uwzględnieniem zawartych w nim wniosków dotyczyć będzie właściwie każdego płatnika podatku PIT.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, w którego trakcie na przykładach przedstawimy i wyjaśnimy problematyczne zagadnienia, z jakimi osoba rozliczająca płace będzie się mierzyć w kolejnym roku podatkowym.

Prowadzący:
Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej. Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

20 czerwca 2023

09.00 - 14.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Rozliczanie należności ze stosunku pracy, w tym między innymi:

1. Przychód, dochód, podstawa opodatkowania, moment uzyskania przychodu, koszty pracownicze, podstawa naliczenia składek - zdefiniowanie podstawowych elementów listy płac.

2. Opodatkowanie i oskładkowanie wybranych świadczeń motywacyjnych (karty multisport, pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenie, akcje, kursy językowe wyjazdy) - omówienie stanowiska organów podatkowych, w oparciu o aktualne interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej.

3. Oświadczenia i wnioski składane przez pracownika - wyjaśnienie, na praktycznych przykładach, kiedy i jakie wnioski oraz oświadczenia, w oparciu o ustawę PIT, mogą składać pracownicy oraz jaki ma to wpływ na bieżącą wypłatę.

4. Korekty wynagrodzeń, w tym:

 • rozliczenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na przełomie roku,
 • korekta składek ZUS a podstawa opodatkowania,
 • korekta wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.

5. Ulgi w ustawie PIT uwzględniane przez płatnika - omówienie warunków wymaganych dla skorzystania z wybranych zwolnień przedmiotowych, w tym np.:

 • odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • zapomogi i świadczenia socjalne,
 • odzież robocza, badania lekarskie i inne świadczenia oraz ich ekwiwalenty wymagane przepisami bhp,
 • dochody osób przebywających zagranicą,
 • wydatki na zakwaterowanie pracowników, zwrot kosztów przeniesienia służbowego,
 • korzystanie ze zwolnień w ramach ulgi PIT-0,
 • dokształcanie, doskonalenie zawodowe,
 • świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy.

II. Umowy cywilno-prawne:

1) Ustalenie przychodu z umowy cywilnoprawnej, w tym:

 • samochód służbowy zarządu,
 • szkolenia, kursy, studia członków zarządu,
 • polisa na życie, mieszkanie, podróż osoby niebędącej pracownikiem firmy.

2) Umowa zlecenie zawarta z cudzoziemcem - jak i kiedy należy naliczyć podatek w Polsce?

3) Przykładowe rozliczenia podatkowo składkowe umów zleceń.

4) Koszty autorskie - w interpretacjach KIS.

III. Inne zagadnienia, w tym między innymi:

1) Wniosek o niepobieranie zaliczki na PIT - obowiązki dla płatnika.

2) Przychód z otrzymania nagrody.

3) Świadczenia dla kontrahenta a obowiązki płatnika PIT.

Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
690,00 zł netto (848,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
690,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-05-29