Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Gospodarka odpadami
Magazynowanie odpadów w firmie - nowe wytyczne obowiązujące od 01.01.2021 r.

Od 01 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe zasady magazynowania odpadów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

W odpowiedzi na pojawiającą się zmianę - przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, które stanowi wykładnię tematu magazynowania odpadów w firmie – począwszy od momentu wytworzenia danego odpadu, poprzez jego właściwą klasyfikację (nadanie właściwego kodu odpadów), jego ewidencję i rozpoczęcie procesu przechowywania odpadu - czyli magazynowania do czasu przekazania odpadu kolejnemu posiadaczowi odpadu bądź do wykorzystania odpadu do danego procesu (magazynowanie wstępne, tymczasowe i przedprocesowe). Na szkoleniu omówione zostaną również zasady dla magazynowania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na szkoleniu i po jego zakończeniu.

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w firmach, zarówno tych z doświadczeniem jak i początkujących.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Zofia Klaszyńska

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego w firmach z 12-letnim stażem. Doświadczony expert w weryfikacji obowiązków i wymagań prawnych dla Podmiotów korzystających ze środowiska w obszarach: emisja gazów i pyłów do atmosfery, gospodarki wodno-ściekowej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii, wpisu do baz: KOBIZE, CRO, BDO. Od wielu lat związany zawodowo z branżą odpadów produkcyjnych, przemysłowych niebezpiecznych. Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskiem, Weryfikator systemu EMAS, Specjalista ds. odpadów niebezpiecznych. Doradca i konsultant Prawa Ochrony Środowiska. Prowadząc własną firmę konsultingową na co dzień spotyka się z przedsiębiorcami, którym poprzez audyty, szkolenia i udział w kontrolach pomaga w spełnianiu wszystkich aktualnych wymogów ochrony środowiska.

+ czytaj więcej

17 listopada 2021

15 grudnia 2021

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne w gospodarce odpadami i podstawowe definicje:

 • Podział i rola Podmiotów biorących udział w gospodarowaniu odpadami - Wytwórcy, Zbierający, Przetwarzający.
 • Rodzaje odpadów w firmie - podział i charakterystyka - odpady komunalne, poprodukcyjne, niebezpieczne, zakaźne odpady weterynaryjne, zakaźne odpady medyczne.
 • Odpady obojętne/palne - podział, przykłady.
 • Czas magazynowania.
 • Operat przeciwpożarowy - wymogi przeciwpożarowe - wymogi dla Wytwórców, Zbierających i Przetwarzających Odpady.

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowanych odpadów:

 • Kogo dotyczy? Zwolnienia.
 • Ogólne wymagania dla odpadów powodujących pylenie i wycieki.
 • Odpady wytworzone w wyniku świadczenia usług.
 • Sposoby minimalizowania negatywnych skutków magazynowania odpadów na środowisko - stosowanie odpowiednich pojemników, kontenerów; zabezpieczenie przez rozwiewaniem.
 • Magazynowanie odpadów niebezpiecznych - wytyczne.
 • Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych - wytyczne.
 • Magazynowanie zakaźnych odpadów weterynaryjnych - wytyczne.
 • Oznakowywanie odpadów.
 • Oznakowywanie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych.
 • Etykietowanie odpadów niebezpiecznych - zasady.
 • Sposoby magazynowania odpadów - wymogi.

3. Zasady ewidencji odpadów z wykorzystaniem BDO:

 • Bazy Danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO) - ogólne zasady działania.
 • Rejestracja obowiązkowa + wyłączenia.
 • Ewidencja odpadowa w BDO - omówienie.

4. Zasady transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych:

 • Samodzielne przewożenie wytworzonych przez daną firmę odpadów (swoje odpady) - czy jest dopuszczone? Dokąd? Jakie są obowiązujące wytyczne na transport.
 • Dokument transportowy „na drogę” z BDO.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-10-27