Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo pracy, Mobbing
Mobbing, dyskryminacja w zatrudnieniu, naruszenie dóbr osobistych w stosunkach pracy

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom, w praktyczny sposób tematyki mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu, czy też naruszenia dóbr osobistych oraz wszelkich konsekwencji tych zjawisk.

W szczególności przedstawione zostaną zasady poprawnego tworzenia tzw. procedur antymobbingowych, prawidłowego stosowania różnych form monitoringu. Odpowiedniego gromadzenia danych osobowych w związku z zatrudnieniem, aby nie naruszać przepisów dotyczących RODO. Omówione zostaną nowe przepisy, które zostaną wprowadzone do Kodeksu pracy, a mianowicie dotyczące badania trzeźwości osób zatrudnionych oraz na obecność środków odurzających w trakcie pracy, w kontekście odpowiedniego dokonywania tych badań, aby nie naruszyć dóbr osobistych pracownika. Przedstawione będą przypadki, kiedy pracownik będzie mógł skorzystać z nowego prawa, jakim jest roszczenie do odszkodowania w sytuacji naruszenia przepisów dotyczących niekorzystnego traktowania w zatrudnienia.

Omówione będą przypadki nierównego kształtowania wynagrodzenia za pracę lub kiedy wypowiedzenie, lub rozwiązanie stosunku pracy będzie rozpatrywane w kategoriach naruszenia przepisów dotyczących dyskryminacji.

Prowadzący:
Artur Samek

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Krakowie, wykładowca akademicki, autor wielu publikacji. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia (w tym agencji pracy tymczasowych), Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadził liczne konferencje i seminaria naukowe poświęcone powyższej tematyce.

+ czytaj więcej
Termin szkolenia:
Godzina:
Harmonogram:

18 października 2023

09.00 - 13.00

Zobacz >>

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kiedy w stosunkach pracy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych pracownika, a kiedy do mobbingu?
 2. Przegląd orzecznictwa sądowego oraz poglądów doktryny na temat naruszenia dóbr osobistych, a także mobbingu - omówieniem tych zjawisk na konkretnych przypadkach.
 3. Przepisy RODO a naruszenie dóbr osobistych pracownika - omówienie konkretnych przypadków.
 4. Na czym powinno polegać przeciwdziałanie mobbingowi? Zasady tworzenia procedur antymobbingowych.
 5. Stosowanie nowych przepisów dotyczących kontrola trzeźwości pracownika oraz na obecność narkotyków,  a naruszenie dóbr osobistych pracownika.
 6. Badania lekarskie osób przyjmowanych do pracy oraz pracowników w kontekście ewentualnego naruszenia dóbr osobistych, mobbingu.
 7. Przeszukanie pracownika w przypadku podejrzenia kradzieży, a naruszenie jego dóbr osobistych.
 8. Możliwość prawnego wykorzystania wizerunku pracownika.  
 9. Rodzaje dyskryminacji w zakresie nawiązywania, warunków zatrudnienia i rozwiązania stosunku pracy na podstawie orzecznictwa sądów oraz poglądów doktryny- omówienie konkretnych przypadków dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej.
 10. Jak prawidłowo wypowiedzieć, rozwiązać stosunek pracy, aby nie naruszyć przepisów dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu.
 11. Staż pracy pracownika a dyskryminacja w zatrudnieniu.
 12. Dyskryminacja dotycząca podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kierowania na szkolenia.   
 13. Kiedy możemy mówić o naruszeniu przepisów dotyczących prawa do jednakowego wynagrodzenia za pracę lub tych regulacji w przypadku pracy o jednakowej wartości. Jak prowadzić politykę płacową w firmie, aby nie naruszać przepisów w zakresie dyskryminacji w zatrudnieniu.
 14. Jak prawidłowo wprowadzić monitoring w pracy.
 15. Konsekwencje prawne mobbingu, dyskryminacji w zatrudnieniu oraz naruszenia dóbr osobistych.
 16. Kiedy pracownik będzie mógł skorzystać z nowej   instytucji niekorzystnego traktowania w zatrudnieniu.
 17. Omówienie projektu przepisów dotyczących przeciwdziałania stresowi w stosunkach pracy.
Dostępne terminy:
Dostępne terminy:
Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail [email protected].All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28