Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Nadpłacone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie roku
5 września 2023
Zdarza się, iż obliczając zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń płatnik pobierze podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej. Powstaje wtedy wątpliwość, czy można skorygować taki błąd i zwrócić pracownikowi nadpłacony podatek w następnym miesiącu.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na płatnika obowiązek prawidłowego obliczenia, poboru i odprowadzenia w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i innych świadczeń wypłaconych bądź pozostawionych do dyspozycji pracownika. Ponadto, jak wynika z art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Z powyższego wynika, iż pobranie od pracowników (i przekazanie do organu podatkowego) zawyżonej kwoty zaliczki za dany miesiąc nie zwalnia płatnika z obowiązku pobrania i wpłacenia w prawidłowej wysokości zaliczek w miesiącach następnych. Dlatego też należy uznać, iż w trakcie roku płatnik sam nie ma możliwości zwrócenia pracownikowi nienależnie pobranego podatku. Natomiast prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje pracownikowi. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-28