Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Nagroda dla pracownika a podatek dochodowy od osób fizycznych
24 grudnia 2021
Pracodawca, który chce docenić pracownika zaangażowanego w swoje obowiązki pracownicze i funkcjonowanie zakładu pracy, może przyznać mu nagrodę. Taka nagroda stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, czy ma postać świadczenia pieniężnego, czy rzeczowego.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze stosunku pracy to wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Katalog świadczeń stanowiących przychód ze stosunku pracy ma charakter przykładowy i otwarty.

Warunkiem uznania określonego świadczenia za przychód ze stosunku pracy jest istnienie związku prawnego lub faktycznego pomiędzy takim świadczeniem a stosunkiem pracy łączącym pracownika i pracodawcę.

Za przychód ze stosunku pracy uznać zatem należy wszelkie nagrody otrzymane przez pracownika od pracodawcy w związku z wiążącym strony stosunkiem prawnym. Oznacza to, iż świadczenie pracodawcy w postaci nagrody dla pracownika szczególnie zaangażowanego w pracę stanowi przychód ze stosunku pracy.

Wśród świadczeń zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych ustawodawca nie wymienia nagród dla pracowników szczególnie zaangażowanych w pracę. Tym samym rzeczone świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na takich samych zasadach jak wynagrodzenie pracownika.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-09-29