Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Nagroda jubileuszowa a podatek dochodowy
12 stycznia 2021
Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem uregulowanym w kodeksie pracy. Nie ma zatem charakteru powszechnego, przysługującego wszystkim pracownikom po wypracowaniu określonego stażu pracy. To od decyzji pracodawcy zależy, czy będzie ona wypłacana pracownikom, a jeśli tak to na jakich warunkach. Ponadto prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje określonym grupom pracownikom na podstawie przepisów szczególnych. Dotyczy to m.in. nauczycieli, górników, pracowników służby cywilnej. Rzeczone świadczenie stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, który nie korzysta ze zwolnienia z podatku.

Jako przychód ze stosunku pracy traktowane są w szczególności: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Z dyspozycji art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż warunkiem zakwalifikowanego określonego świadczenia jako przychodu ze stosunku pracy jest istnienie związku prawnego lub faktycznego pomiędzy danym świadczeniem a istniejącym stosunkiem pracy (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2009 r., sygn. akt II FSK 251/08).

Wobec powyższego nagroda jubileuszowa stanowi zatem dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Warunkiem jej wypłaty jest bowiem uzyskanie przez pracownika w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy określonego stażu pracy. Tym samym istnieje wskazany powyżej związek wypłaty świadczenia z istniejącym stosunkiem pracy.

Nagroda jubileuszowa nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Co prawda, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje kilka podstaw zwolnień od opodatkowania nagród uzyskiwanych przez podatników, jednak nie sposób zakwalifikować nagrody jubileuszowej jako którejkolwiek z nich. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszcza bowiem zwolnienie od opodatkowania następujących nagród:

  • wygranych w kasynach gry oraz w grach bingo pieniężnych i fantowych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 21 ust. 1 pkt 6);
  • wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 21 ust. 1 pkt 6a);
  • wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności (art. 21 ust. 1 pkt 68).
Tym samym nagroda jubileuszowa stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2021-03-07