Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Tematyka:
Data szkolenia:
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Nagroda w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego
13 stycznia 2023
Nagroda i premia stanowią dodatki do wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Pomimo że w języku potocznym te dwa pojęcia są często używane zamiennie, to nie mają takiego samego zakresu pojęciowego.

Nagroda została uregulowana w kodeksie pracy. Zgodnie z art. 105 kodeksu pracy pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody  i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika. Premia natomiast nie została uregulowana wprost w kodeksie pracy i najczęściej wynika tylko z wewnętrznych postanowień obowiązującego u danego pracodawcy układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania albo też bezpośrednio z umowy o pracę konkretnego pracownika.

To, czy nagroda powinna zostać wliczona do podstawy wymiaru zasiłku jest uzależnione od tego, czy taki składnik przysługuje pracownikowi również w trakcie niezdolności do pracy, czy nie.

Zasiłek chorobowy jest rekompensatą za dochód pracownika utracony w wyniku choroby. Dlatego też w podstawie wymiaru zasiłku nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, które zgodnie z obowiązującym u pracodawcy regulaminem wynagradzania, a w przypadku pracodawców, którzy nie mają obowiązków ich tworzenia - umowami o pracę, nie są pomniejszane za okres pobierania zasiłku (art. 41 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się także składniki wynagrodzenia, co do których przepisy wewnątrzzakładowe nie zawierają postanowień dotyczących zasad ich wypłaty za okresy pobierania świadczeń chorobowych, uznając, że nie przysługują one za te okresy.

Nagroda ma charakter uznaniowy i nie wynika z aktów wewnętrznych pracodawcy. Zazwyczaj jednak nie jest pomniejszana za czas niezdolności do pracy. Jeżeli pracodawca jest w stanie to udokumentować to nie będzie zobowiązany do uwzględnienia nagrody w podstawie wymiaru zasiłku.

Jeżeli jednak pracodawca decyduje się pomniejszyć wypłatę nagrody pracownikowi z tego powodu, że ten jest/był niezdolny do pracy z powodu choroby to w takiej sytuacji jej wartość powinna zostać uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku.
Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2023-02-01