Nie masz jeszcze konta?

PCKP

Szkolenia online - temat
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe
Najtrudniejsze problemy związane z wdrożeniem PPK

Przedstawiamy Państwu program szkolenia obejmujący najtrudniejsze zagadnienia związane z wdrożeniem PPK.

Szkolenie skierowane jest dla podmiotów, które wdrożyły lub są w trakcie wdrożenia PPK (znają założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych).

W trakcie szkolenia pokażemy największe problemy i wyzwania z jakimi spotkaliśmy się podczas wdrażania PPK wśród pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników.

Prowadzący:
Termin szkolenia:
Paweł Kobierzewski

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie jako prawnik od 9 lat obsługujący podmioty z branży IT oraz e-commerce, które wspomaga w projektach z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w tematyce związanej z ochroną danych osobowych, w tym w tworzeniu polityki bezpieczeństwa, prywatności oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi. Stale doradza i świadczy w tym zakresie swoje usługi na rzecz lidera internetowego rynku gastronomicznego w Polsce oraz lidera sprzedaży złota inwestycyjnego.

+ czytaj więcej

10 grudnia 2020

8 stycznia 2021

19 stycznia 2021

28 stycznia 2021

10 lutego 2021

22 lutego 2021

4 marca 2021

15 marca 2021

25 marca 2021

Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczył w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzał także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć.  Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autor publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.

+ czytaj więcej

16 grudnia 2020

Harmonogram:

8:30 - logowanie uczestników

9:00 - I część szkolenia

10:30 - przerwa (10 minut)

10:40 - II część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Czy osoby 55+ mogą zostać zapisane do PPK automatycznie?
2. Jak postąpić w przypadku błędnego zapisania osoby zatrudnionej do PPK? Jakie roszczenia ma wobec pracodawcy osoba błędnie zapisana do PPK?
3. Na jaki dzień należy sprawdzić wiek osoby zatrudnionej, kiedy należy zapisać do PPK osoby przebywające na urlopach bezpłatnych?
4. Czy powinniśmy zapisywać do PPK osoby na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych - analiza błędu wprowadzonego w nowelizacji.
5. Jak powinna wyglądać klauzula informacyjna RODO związana z PPK, kiedy należy ją wręczać?
6. Wykroczenia z ustawy: na czym polega nakłanianie do rezygnacji z PPK w rozumieniu art. 108 ustawy? Czy każda negatywna opinia o PPK stanowi czyn zabroniony?
7. Kiedy należy ponownie zapisywać pracowników do PPK po złożeniu przez nich  rezygnacji.
8. Od kiedy skuteczna jest i jakie konsekwencje powoduje:

 1. deklaracja o rezygnacji z uczestnictwa w PPK;
 2. deklaracja o akcesie do PPK dla osób 55+ i osób które uprzednio zrezygnowały z udziału w PPK;
 3. deklaracja o wpłacie dodatkowej i zmiana tej deklaracji?

9. Pół roku po wdrożeniu - jakie problemy występują z liczeniem okresu zatrudnienia? Gdzie najłatwiej popełnić błąd?
10. Gdy popełnimy błąd przy naliczaniu wpłat do PPK. Analiza zasady dokonywania korekt.
11. Jakie informacje należy wprowadzić do regulaminu wynagradzania w związku z wprowadzeniem PPK?
12. Udział reprezentacji pracowników w wyborze instytucji finansowej- skład reprezentacji oraz sposób jej wyłonienia. Jak w możliwie najpełniejszym zakresie odformalizować proces wyboru? Co w przypadku braku możliwości jej wyłonienia?
13. Kiedy reprezentację osób zatrudnionych może zastąpić komisja socjalna lub przedstawiciele pracowników?
14. Analiza 3 sposobów potrącania podatku dochodowego od wpłaty pracodawcy - jaką metodykę wybrać?
15. Pół roku po wdrożeniu - analizujemy i porównujemy wyniki instytucji finansowych. Kto najlepiej zarządza naszymi środkami?

Cena szkolenia:
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
490,00 zł netto (602,70 zł brutto) cena zawiera 23% VAT,
490,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Cena obejmuje:
 • dostęp do szkolenia online w czasie jego trwania (na żywo);
 • autorskie materiały szkoleniowe;
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Co wyróżnia szkolenia online?
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia i zaraz po zakończeniu części merytorycznej;
 • niewielkie grupy – pozwala to prowadzącemu na bardziej indywidualne potraktowanie tematów zgłaszanych przez uczestników;
 • materiały merytoryczne wysyłane do uczestników przed szkoleniem, co ułatwia aktywny i efektywny udział w nim;
 • aktualność – reagujemy na bieżąco na wszystkie istotne zmiany w przepisach, a nawet na projekty ustaw;
 • certyfikat ukończenia szkolenia wysyłany w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych po jego zakończeniu.

Warunki techniczne uczestnictwa w szkoleniu:

 • stabilny dostęp do Internetu;
 • podłączone głośniki lub słuchawki;
 • włączona głośność w komputerze;
 • instalacja oprogramowania do obsługi transmisji.
W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać zamówienia przez Internet lub przesłać zgłoszenie faksem. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji.
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (42) 235 30 60 lub na adres e-mail szkolenia@pckp.pl.All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2020-12-04